Zuyd Hogeschool zoekt cursusleiders op het gebied van bewegen (interprofessioneel) in de zorgsetting

24 July 2017

Onze partner Zuyd Hogeschool is op zoek naar professionals, werkzaam binnen de ouderenzorg en/of (neuro)revalidatie, die naast hun reguliere job ook op afroep en beschikbaarheid cursusleider willen zijn. Ze willen flexpool van cursusleiders samenstellen die ervaring hebben met lesgeven en affiniteit met het onderwerp bewegen (interprofessioneel) in de zorgsetting.

Het betreft de uitvoering van de volgende workshops:

1. MIBBO: Methodiek ter Inventarisatie van Betekenisvolle Beweegvoorkeuren van Ouderen
2. Motorisch leren.
3. Activiteitenmeters en andere wearabels (preventie en zorg).

Door het samenstellen van een flexpool, kan de belasting voor de zorgprofessionals laag blijven en de kwaliteit van de workshop en verbinding met de praktijk hoog.

Voor meer informatie, zie de complete vacature.