ZonMw en Ministerie van VWS brengen bezoek aan AWO-ZL

12 June 2019

In het kader van de structurele financiering vanuit VWS hebben ZonMw en VWS aan alle 6 academische netwerken ouderenzorg een werkbezoek gebracht. Op 2 mei kwamen Anno Pomp (VWS), Martijn da Costa en Rosalie Hendriks (ZonMw) langs bij de AWO-ZL. Het doel van dit bezoek was inzicht te krijgen in onze activiteiten en werkwijze. 

De visit vond plaats bij MeanderGroep, locatie Luckerheide waar ze een rondleiding kregen door Leo Meijer en collega’s van Meander en vanuit verschillende perspectieven meegenomen zijn in de AWO-ZL. Mieke Franssen, directeur cluster verpleeghuiszorg, presenteerde over de plannen voor een nieuw expertise centra waarin zorg aan speciale doelgroepen geboden wordt (zoals Parkinson), Kie Ying Ho, psychologe en lid van de commissie zorgonderzoek vertelde over de samenwerking tussen wetenschap en praktijk. 

William Valkenburg (fysiotherapeut) en Kirsten Pieters (ergotherapeute) hebben verteld over ervaringen uit het onderzoek naar bewegen in de dagelijkse verpleeghuiszorg voor mensen met dementie. 

Centraal tijdens dit 2 uur durende bezoek stond enerzijds de samenwerking met ouderen zelf. Mevrouw Nel van Lin (Raad van Ouderen), Mevrouw Karla Kuijt (lid Cliëntenraad Cicero Zorggroep), en Math Gulpers (Voorzitter Alzheimerafdeling Parkstad Limburg, Alzheimer Nederland) hebben dit mede toegelicht. Anderzijds was de verbinding met onderwijs een belangrijk thema. Hiervoor heeft o.a. Elke Prumpeler (linking pin/onderwijskundige Gilde Zorgcollege) een nieuw experiment toegelicht, opgezet vanuit het MBO.