Inzet en positionering van verpleegkundigen in verpleeghuizen

23 July 2019

Iedere zorgorganisatie ziet de inzet van verpleegkundigen als een meerwaarde en toch is de inzet en het ‘binden en boeien’ van verpleegkundigen niet zonder meer succesvol. Vanuit de VARs/PARs (verpleegkundige/professionele adviesraden) binnen organisaties onderdeel van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) werd geconstateerd dat er een gedeelde belangstelling is voor dit thema: ‘Inzet en positionering van verpleegkundigen in verpleeghuizen’. Naar aanleiding hiervan organiseerde de AWO-ZL een wereldcafé op donderdag 13 juni 2019 in zorgcentrum Glana van Zuyderland om met elkaar te kunnen sparren over hoe men verpleegkundigen binnen het verpleeghuis kan inzetten.

Met positionering van verpleegkundigen bedoelen we de manier waarop verpleegkundigen worden ingezet (wat voor rol krijgen ze, welke taken, zijn ze werkzaam voor een specifieke afdeling of een heel huis, etc.). Goede positionering, een manier van inzet die aansluit bij hun competenties, is belangrijk om ervoor te zorgen dat de competenties van verpleegkundigen optimaal worden benut wat ten gunste komt van de zorg die geleverd wordt en nodig is.

Middels een wereldcafé, een café-achtige setting waarin deelnemers aan verschillende tafels samen brainstormen over een concreet onderwerp, wilde men meer inzicht krijgen in wat er nodig is voor het succesvol inzetten van verpleegkundigen in verpleeghuizen. Deelnemers waren zorgmedewerkers (verzorgende-IG, mbo-verpleegkundige, hbo-verpleegkundige), managers, medewerkers P&O en docenten werkzaam bij Cicero Zorggroep, Envida, Meandergroep, Zuyderland, VISTA college of Zuyd Hogeschool. Het thema sluit aan bij een lopend project binnen de AWO-ZL over personeelsbezetting waaraan de uitkomsten van dit wereldcafé gekoppeld kunnen worden.

Na een korte presentatie over de positionering van hbo-verpleegkundigen binnen Cicero Zorggroep en de doorontwikkeling van een VAR naar een PAR brainstormden de deelnemers in drie verschillende rondes over de volgende vragen:

  • Wat is nodig voor het succesvol binden van verpleegkundigen (mbo en hbo) in het verpleeghuis?
  • Hoe onderscheidt de mbo-verpleegkundige zich van de hbo-verpleegkundige in rol en taken in het verpleeghuis?
  • Wat voor rollen en taken zou de hbo-verpleegkundige idealiter moeten vervullen in het verpleeghuis?


Op dit moment worden de resultaten geanalyseerd en worden deze uiteindelijk gepubliceerd in een Nederlandstalig vakblad voor verpleegkundigen en in een internationaal, wetenschappelijk artikel. 

Het wereldcafé is als een zeer nuttige eerste bijeenkomst ervaren en in een vervolgsessie zal de focus liggen op de verschillen in rol tussen een mbo-verpleegkundige en de verzorgende ig.