Wereldcafé in teken van stimuleren van bewegen van verpleeghuisbewoners

13 July 2015

Op dinsdag 2 juni 2015 vond voor het eerst binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg een wereldcafé plaats. Medewerkers van de zeven zorgorganisaties van de Academische Werkplaats Ouderenzorg kwamen in een café-achtige setting samen om te brainstormen over methoden om verzorgenden en verpleegkundigen te ondersteunen bij het stimuleren van bewegen van verpleeghuisbewoners tijdens dagelijkse bezigheden.

In totaal hebben 21 mensen deelgenomen. De middag begon met een korte presentatie, waarna de deelnemers in drie rondes van een half uur telkens in nieuwe groepjes brainstormden. Initiatiefneemster Nienke Kuk organiseerde dit wereldcafé in het kader van haar promotieonderzoek. Nienke Kuk: ‘Het is een methode die nog niet veel in onderzoek wordt toegepast, maar we wilden graag input van mensen uit het werkveld. We beoogden dat deelnemers van de verschillende zorgorganisaties écht samen met elkaar zouden nadenken over wat mogelijk is in de dagelijkse zorgpraktijk. De café-achtige setting en het roulatiesysteem creëeren een informele en interactieve sfeer. In relatief korte tijd werden heel veel concrete ideeën benoemd. De deelnemers hebben het uitstekend gedaan en spraken bijvoorbeeld over scholing, multidisciplinaire samenwerking, het geven van feedback en het inzetten van opinieleiders. De middag werd afgesloten met een samenvatting van de uitkomsten. Deze uitkomsten worden gebruikt bij het samenstellen van een praktische gids die kan worden gebruikt in het verpleeghuis. De deelnemers vonden de middag erg leuk en leerzaam, en ook de onderzoekers kijken terug op een geslaagde middag.’