Voor in de agenda

4 March 2020

SANO Wetenschapsdag

De zes Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO) waar de AWO-ZL deel van uitmaakt, organiseren jaarlijks een Wetenschapsdag. De organisatie is per toerbeurt in handen van één van de netwerken. In 2020 vindt de Wetenschapsdag plaats op 14 mei bij de academische werkplaats ouderen TRANZO in Tilburg. De SANO Wetenschapsdag is bedoeld voor onderzoekers en professionals verbonden aan elk van deze netwerken.

Vanuit de AWO-ZL zullen er 4 sessies verzorgd worden:

  • Silke Metzelthin, Blijf Actief Thuis
  • Nynke de Jong, VR brillen in het onderwijs
  • Bram de Boer, innovatieve zorgconcepten
  • Judith Urlings, implementatie