Verpleeg(t)huis van start in praktijk

15 December 2016

In januari 2017 jaar gaat het project ‘Verpleeg(t)huis’ van start in de praktijk, te beginnen bij drie organisaties (Zuyderland, Vivantes en MeanderGroep). De doelstelling van het project is het dagelijks leven van bewoners in het verpleeghuis te verbeteren, waarbij de eigen regie van de bewoner met dementie centraal staat. Daarbij willen we op kleine schaal experimenteren met het veranderen van de organisatie van verpleeghuiszorg. Het streven is dat de bewoner en naaste(n) de eigen leefstijl zo veel mogelijk voort kunnen zetten binnen het verpleeghuis. Juist omdat mensen met dementie vaak afhankelijk zijn van de hulp van anderen, is het belangrijk om naar hun wensen en behoeften te luisteren, te kijken naar mogelijkheden en hen te benaderen als elk ander individueel persoon. De rol van familie en andere naasten is daarbij cruciaal. Net als in de thuissituatie spelen zorgverleners een faciliterende rol bij de zorgverlening, waarbij het zorg aanvult waar nodig en gewenst. Het project wil de rol en betrokkenheid van familie en andere naasten in de zorg vergroten, zodat zij een volwaardige partner in de zorg worden.

Waarom willen we dit bereiken?

Verpleeghuiszorg voor mensen met dementie is in veel instellingen vooral nog taakgericht. Nieuwe termen als ‘persoonsgerichte zorg’, ‘zorg op maat’ of ‘eigen regie’ worden tegenwoordig vaak gebruikt binnen de verpleeghuissetting. De praktijk, echter, laat zien dat men op de hoogte is van deze termen maar dat de uitvoering hiervan lastig blijkt. Zeker nu de verwachting is dat het aantal mensen met dementie in de toekomst fors zal toenemen en de zorg in verpleeghuizen complexer wordt doordat men langer thuis blijft wonen, moet verpleeghuiszorg anders worden georganiseerd om in de toekomst op een adequate manier te kunnen voorzien in de individuele behoeften van mensen met dementie en hun naasten. Hierbij wordt er steeds meer verwacht van informele zorgverleners in de zorg voor mensen met dementie, ook in het verpleeghuis. Zowel de informele als formele zorgverleners spelen dus een belangrijke rol, waarbij een goede en gelijkwaardige samenwerking tussen formele en informele zorgverleners van essentieel belang is. 

Voor meer informatie, ga naar de projectpagina of neem contact op met Linda Hoek, onderzoeker Universiteit Maastricht l.hoek@maastrichtuniversity.nl