Themabijeenkomst Palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun naasten

5 September 2018

Zorg in de laatste levensfase bij mensen met dementie en hun naasten is zeer complex. Er is soms weinig specifieke kennis bij zorgverleners en gebrek aan goede communicatie. In september 2017 is er een vierjarig project gestart binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg, DEDICATED (Desired dementia care towards end of life). Dit project is gericht op kwaliteitsverbetering in deze palliatieve zorg bij mensen met dementie.

Vanuit het programma Persoonsvolgende zorg organiseert Zuyderland (penvoerder van het project) 4 oktober een bijeenkomst om te vertellen over dit project en hoe Zuyderland de palliatieve zorg voor mensen met dementie inricht. 

Lees hier verder