In Memoriam Prof. Dr. Theo Dassen

22 January 2020

Ter nagedachtenis van Theo

Met grote verslagenheid ontvingen we het bericht dat totaal onverwacht onze oud-collega Prof. Dr. Theo Dassen is overleden.

Theo behoorde tot de eerste lichting studenten die Verplegingswetenschap studeerden aan de Universiteit Maastricht (UM). Na zijn doctoraal heeft hij bij de vakgroep Verplegingswetenschap van de UM zijn proefschrift over de taken van psychiatrisch verpleegkundigen geschreven, waarop hij op 21 september 1989 promoveerde. In 1989 is hij gestart als universitair hoofddocent bij de nieuw opgerichte vakgroep Verplegingswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1997 is hij benoemd tot eerste hoogleraar verplegingswetenschap aan de Charité van de Humboldt Universiteit in Berlijn in Duitsland.

Theo was een bijzondere man. Wars van politieke spelletjes, soms nukkig, maar ook humoristisch. En altijd met een duidelijk doel voor ogen. Onderwijs en onderzoek waren zijn leven. Studenten droegen hem op handen. Niet alleen wist hij complexe zaken eenvoudig uit te leggen, ook stimuleerde hij studenten zelf na te denken en een eigen standpunt te bepalen. 

Theo was een verplegingswetenschapper pur sang. Zijn onderzoek richtte zich uitsluitend op het primaire proces van verpleegkundige zorg, tegenwoordig ook aangeduid met ‘essentiële zorg’. Dat was de kern van Verplegingswetenschap volgens hem. Hij begeleidde dan ook alleen promovendi die onderzoek over onderwerpen binnen het primaire proces wilden doen. Samen met de Universiteit Maastricht startte hij in 2000 met het internationale PhD programma Nursing Science, waarin verpleegkundigen uit verschillende landen werken aan hun proefschrift. Uiteindelijk heeft hij meer dan 30 promovendi begeleid, waarvan vele in binnen- en buitenland hoogleraar of lector zijn geworden. Naast enkele boeken is hij (co)auteur van meer dan 250 wetenschappelijke artikelen.

In 2017 is Theo met pensioen gegaan om zich helemaal aan zijn huis en zijn geliefde tuin te kunnen wijden. Op 15 januari 2020 is hij onverwacht en veel te vroeg op 66-jarige leeftijd in Berlijn overleden. We zullen hem blijven herinneren als een bijzondere en inspirerende man.

Prof. dr. Jan Hamers, Dr. Ruud Halfens