Symposium 'Dementiezorg in Europa', 8 nov 2013

08-11-2014

150 bezoekers aan het derde symposium van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg worden aan de hand van een film meegenomen in het onderwerp van deze middag. Hilde Verbeek, Hanneke Beerens en Basema Afram, onderzoekers van de Universiteit Maastricht, laten een tipje van de sluier zien van hun studie ‘RightTimePlaceCare’oftewel op op het juiste moment, de juiste zorg op de juiste plaats de juiste zorg.

Hoe staat het in Nederland met de ouderenzorg? En in het bijzonder de zorg voor demente ouderen vergeleken bij andere Europese landen? De overgangsperiode van de dementerende oudere in de thuiszorg naar de verpleeghuiszorg? En de belasting van de mantelzorger daarbij? Worden kwaliteitsverschillen in de ouderenzorg ervaren tussen landen? Wat is de beste zorg voor mensen met dementie en op welke plaats, thuis óf in het verpleeghuis?

Op deze en nog meer vragen worden vanmiddag antwoorden gegeven en ervaringen met elkaar uitgewisseld over één bepaald thema in de ouderenzorg. ‘Vandaag horen jullie als eerste de resultaten van de driejarige Europese studie ‘RightTimePlaceCare’, zo opende hoogleraar ouderenzorg en middagvoorzitter Jan Hamers van de Universiteit Maastricht op 8 november jl. het jaarlijkse congres van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg.

 

Bekijk hieronder de presentatie(s). Klik in de kolom rechts om een ander onderdeel te kiezen.
dr. Sandra Zwakhalen, UM: 
Mantelzorg: een zorg op zich in Nederland?

In vergelijking met Europese landen is de Nederlandse mantelzorger het laagst belast

Dr. Sandra Zwakhalen schetst de laatste resultaten uit het onderzoek en spitst zich toe op de relatie met de mantelzorger. Op dit moment zijn er in Nederland zo’n 300.000 mantelzorgers dagelijks betrokken bij activiteiten met dementerende ouderen. De verschillende stadia van dementie vragen specifieke zorgverlening, dat geldt ook voor de mantelzorger. De vraag die ze zich heeft gesteld luidt: Hoe belast zijn mantelzorgers met de zorg voor mensen met dementie in Nederland (thuis en in het verpleeghuis) en hoe verhoudt zich dat in Europees perspectief? Ook hier is gekeken naar mensen die op een kantelpunt staan tussen thuiswonend en recent naar een verpleeghuis zijn verhuisd. Zwakhalen presenteert de bevindingen: ‘Nederlandse mantelzorgers ervaren slechts een geringe mate van belasting in de zorg voor thuiswonende en recent opgenomen naasten. De ervaren belasting is hoger als de naaste met dementie thuis woont. Als de naaste thuis woont besteden Nederlandse mantelzorgers gemiddeld één dag per week aan mantelzorg. In vergelijking met Europese landen is de Nederlandse mantelzorger (in de thuissituatie als in verpleeghuis) het laagst belast. Estland, Engeland en Spanje rapporteren een behoorlijke belasting van de mantelzorger. Over de hele linie is in alle landen geconstateerd dat de belasting van de mantelzorger in de thuissituatie hoger scoort dan de mantelzorger in het verpleeghuis. Bij opname in het verpleeghuis daalt de belasting van de mantelzorger. De Nederlandse zorg kan inzetten op mantelzorgondersteuning bij thuiswonende ouderen met dementie en bij opname in een verpleeghuis gebruik maken van de mogelijkheden van mantelzorgers’.