Symposium 'Dementiezorg in Europa', 8 nov 2013

08-11-2014

150 bezoekers aan het derde symposium van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg worden aan de hand van een film meegenomen in het onderwerp van deze middag. Hilde Verbeek, Hanneke Beerens en Basema Afram, onderzoekers van de Universiteit Maastricht, laten een tipje van de sluier zien van hun studie ‘RightTimePlaceCare’oftewel op op het juiste moment, de juiste zorg op de juiste plaats de juiste zorg.

Hoe staat het in Nederland met de ouderenzorg? En in het bijzonder de zorg voor demente ouderen vergeleken bij andere Europese landen? De overgangsperiode van de dementerende oudere in de thuiszorg naar de verpleeghuiszorg? En de belasting van de mantelzorger daarbij? Worden kwaliteitsverschillen in de ouderenzorg ervaren tussen landen? Wat is de beste zorg voor mensen met dementie en op welke plaats, thuis óf in het verpleeghuis?

Op deze en nog meer vragen worden vanmiddag antwoorden gegeven en ervaringen met elkaar uitgewisseld over één bepaald thema in de ouderenzorg. ‘Vandaag horen jullie als eerste de resultaten van de driejarige Europese studie ‘RightTimePlaceCare’, zo opende hoogleraar ouderenzorg en middagvoorzitter Jan Hamers van de Universiteit Maastricht op 8 november jl. het jaarlijkse congres van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg.

 

Bekijk hieronder de presentatie(s). Klik in de kolom rechts om een ander onderdeel te kiezen.
drs. Hanneke Beerens, UM: 
Kwaliteit van leven en zorg voor mensen met dementie: is het gras bij de buren altijd groener?

Nederland scoort relatief goed wat betreft kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg voor demente ouderen

Is het gras bij de buren altijd groener? Dat is de centrale vraag die onderzoekster Drs. Hanneke Beerens zich stelde. Hoe is de kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg van mensen met dementie, zowel thuiswonenden die risico lopen op verpleeghuisopname en mensen die recent in een verpleeghuis zijn gaan wonen? Zijn er verschillen tussen Europese landen? Zowel de dementerende ouderen als de familieleden zijn in het onderzoek betrokken geweest. Nederland scoort relatief goed ten opzichte van de andere landen wat betreft kwaliteit van leven. Spanje en Estland scoren lager dan andere landen. Tussen thuis of in het verpleeghuis wonen zijn geen grote verschillen. De kwaliteit van zorg is gemeten aan de hand van toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen, gebruik kalmerende medicatie, het aantal valincidenten, pijn ervaring, doorligwonden, gewichtsverlies en depressieve symptomen. ‘Nederland scoort over de hele lijn goed en we zien in ons land dat kalmerende medicatie het minst vaak wordt voorgeschreven (38%) en vrijheidsbeperkende maatregelen het minst vaak worden toegepast (3%) in de thuissituatie. In Europa bestaat veel variatie ten aanzien van de kwaliteit van zorg. De verschillende landen en woonomgevingen hebben ieder eigen sterke punten. Met de huidige trend om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, is het voor Nederland een uitdaging om de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen en het voorschrijven van kalmerende medicatie (psychofarmaca) laag te houden. Het is (mede) aan zorgverleners om de kwaliteit van leven centraal te blijven stellen door aandacht te hebben voor wat mensen belangrijk vinden en alert te zijn op depressieve symptomen en gedragsproblemen’ vertelt Hanneke Beerens.

Hieronder kunt u de gefilmde presentatie bekijken.