Symposium 'Dementiezorg in Europa', 8 nov 2013

08-11-2014

150 bezoekers aan het derde symposium van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg worden aan de hand van een film meegenomen in het onderwerp van deze middag. Hilde Verbeek, Hanneke Beerens en Basema Afram, onderzoekers van de Universiteit Maastricht, laten een tipje van de sluier zien van hun studie ‘RightTimePlaceCare’oftewel op op het juiste moment, de juiste zorg op de juiste plaats de juiste zorg.

Hoe staat het in Nederland met de ouderenzorg? En in het bijzonder de zorg voor demente ouderen vergeleken bij andere Europese landen? De overgangsperiode van de dementerende oudere in de thuiszorg naar de verpleeghuiszorg? En de belasting van de mantelzorger daarbij? Worden kwaliteitsverschillen in de ouderenzorg ervaren tussen landen? Wat is de beste zorg voor mensen met dementie en op welke plaats, thuis óf in het verpleeghuis?

Op deze en nog meer vragen worden vanmiddag antwoorden gegeven en ervaringen met elkaar uitgewisseld over één bepaald thema in de ouderenzorg. ‘Vandaag horen jullie als eerste de resultaten van de driejarige Europese studie ‘RightTimePlaceCare’, zo opende hoogleraar ouderenzorg en middagvoorzitter Jan Hamers van de Universiteit Maastricht op 8 november jl. het jaarlijkse congres van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg.

 

Bekijk hieronder de presentatie(s). Klik in de kolom rechts om een ander onderdeel te kiezen.
drs. Basema Afram, UM: 
Waarom gaan mensen naar het verpleeghuis?

Zorgafhankelijkheid(ADL), gedrag(sproblemen) en zorgbelasting van mantelzorger zijn prominente factoren voor opnamen in een verpleeghuis

Onderzoekster Drs. Basema Afram mag het spits afbijten om de eerste resultaten bekend te gaan maken. Met een tweetal verschillende kernvragen neemt ze de luisteraars mee in haar voordracht. Welke kenmerken hangen samen met opnamen in een verpleeghuis en welke redenen voor opname geven mantelzorgers aan? Het resultaat is dat er een grote variatie tussen de acht landen is en dat er niet één kenmerk of reden doorslaggevend is voor opname in een verpleeghuis in Europa. De onderzoekers hebben geconcludeerd dat er drie factoren strikt en prominent naar voren komen voor opname in een verpleeghuis: zorgafhankelijkheid (ADL), gedrag(sproblemen) en zorgbelasting van de mantelzorger. ‘Met deze informatie kunnen we de zorg voor dementie verbeteren door op individueel niveau te kijken wat nodig is en in te spelen op ADL, gedrag en zorgbelasting. In de toekomst kunnen we meer aandacht besteden aan de mantelzorg om hen te ondersteunen met de omgang in (gedrags)-veranderingen’ legt Basema Afram uit. De uitkomst van het onderzoek betekent dat er niet één beleid voor dementiezorg in Europa, zelfs niet in Nederland, ontwikkeld kan worden.

Hieronder kunt u de gefilmde presentatie bekijken.