Symposium 'Dementiezorg in Europa', 8 nov 2013

08-11-2014

150 bezoekers aan het derde symposium van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg worden aan de hand van een film meegenomen in het onderwerp van deze middag. Hilde Verbeek, Hanneke Beerens en Basema Afram, onderzoekers van de Universiteit Maastricht, laten een tipje van de sluier zien van hun studie ‘RightTimePlaceCare’oftewel op op het juiste moment, de juiste zorg op de juiste plaats de juiste zorg.

Hoe staat het in Nederland met de ouderenzorg? En in het bijzonder de zorg voor demente ouderen vergeleken bij andere Europese landen? De overgangsperiode van de dementerende oudere in de thuiszorg naar de verpleeghuiszorg? En de belasting van de mantelzorger daarbij? Worden kwaliteitsverschillen in de ouderenzorg ervaren tussen landen? Wat is de beste zorg voor mensen met dementie en op welke plaats, thuis óf in het verpleeghuis?

Op deze en nog meer vragen worden vanmiddag antwoorden gegeven en ervaringen met elkaar uitgewisseld over één bepaald thema in de ouderenzorg. ‘Vandaag horen jullie als eerste de resultaten van de driejarige Europese studie ‘RightTimePlaceCare’, zo opende hoogleraar ouderenzorg en middagvoorzitter Jan Hamers van de Universiteit Maastricht op 8 november jl. het jaarlijkse congres van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg.

 

Bekijk hieronder de presentatie(s). Klik in de kolom rechts om een ander onderdeel te kiezen.
drs. Roger Ruijters, Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg: 
Welkom

Anders kijken in de ouderenzorg

Nadat gastheer Roger Ruijters, lid Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg, de collega’s in de ouderenzorg van harte welkom heette, zei hij dat dit symposium op een zeer goed moment komt. Niet alleen de langdurige zorg, ook de zorg voor mensen met dementie, beweegt mee met de ontwikkelingen in de samenleving. ‘We zien dat mensen veel langer thuis blijven wonen en we durven anders naar zorg te kijken’ schetst Ruijters. Als voorbeeld noemt hij dat het vastbinden van mensen in de zorg tot de verleden tijd behoort. ‘We kijken anders naar het wonen van mensen en zien een verschuiving naar kleinschaliger wonen. De technologische ontwikkelingen helpen ons om op andere wijze toezicht te houden op mensen. Veilig en goed wonen voor mensen met dementie is binnen MeanderGroep Zuid-Limburg één van de ambities. De academische werkplaats is voor ons een uniek voertuig om dit mogelijk te maken. Om met elkaar innovaties in de ouderenzorg te realiseren en daarmee het imago van de ouderenzorg positief te beïnvloeden zullen we met elkaar kennis, ervaringen en krachten moeten bundelen’ besluit Ruijters.