Snelle overgang naar online onderwijs opent deuren voor de toekomst

13 July 2020

Ook voor VISTA college heeft de coronacrisis gezorgd voor een versnelde vorm van digitaal onderwijs. “Online onderwijs stond al langer op de planning maar kwam nooit echt helemaal van de grond. Corona was dus de stok achter de deur om nu echt door te pakken. Het was heftig dit in zo een korte tijd te moeten doen, maar wel belangrijk om achterstand bij de studenten te voorkomen.”, aldus Annette Bour docent Zorg (locatie Heerlen) en praktijk linking pin AWO-ZL.

Birgit van Pelt, onderwijskundig leider (locatie Maastricht) en praktijk linking pin AWO-ZL: “Niet alleen voor de studenten is de omslag groot. Ook docenten en teamleden moeten meegenomen worden in het digitale proces. Hiervoor zijn in eerste instantie de docenten met (de meeste) ICT-vaardigheden ingezet. Na maanden experimenteren, is er een flinke slag geslagen met betrekking tot het inzetten van digitale tools en gaan we ons steeds meer toeleggen op digitale didaktiek.”

De toekomst voor VISTA college is een combinatie van online en offline onderwijs. De uitdaging is nu vooral om te bekijken hoe dat wordt ingedeeld. De nadruk wordt gelegd op de studenten die nu gaan starten en op de groepen die vaardigheidsonderwijs moeten krijgen. Daarnaast kijkt VISTA ook naar studenten waarvoor het lastig is om thuis/online onderwijs te volgen. Annette: “We hebben aan de verschillende vakgroepen gevraagd welke onderdelen van het onderwijs online kunnen plaatsvinden en welke juist echt fysiek moeten. Met name de communicatieve en sociale vaardigheden zullen gedeeltelijk op school en gedeeltelijk online aangeboden worden. Er zullen ook groepen opgesplitst worden. Dus de helft van de studenten of één derde op school en de andere studenten online en de week erna bijvoorbeeld omgekeerd.” “Belangrijk is dat we alle studenten fysiek blijven zien, zij het wellicht minder frequent.”, vult Birgit aan. 

De grootste uitdagingen? Dat zijn er drie: genoeg ruimte vinden om de onderlinge afstand van anderhalve meter in acht te nemen, zorgen dat docenten en studenten over voldoende digitale vaardigheden beschikken en het voorkomen van te lange lesdagen. Het is online niet gelijk duidelijk of de studenten mee kunnen komen in het online leerproces. Daarnaast zijn er veel Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL; combinatie van werken en leren) groepen en daarbij bepalen de zorginstellingen mede of de studenten wel of niet naar school mogen. 

Annette: “Een voordeel van onlineonderwijs is dat via bijvoorbeeld Microsoft Teams de les opgenomen kan worden. Ook worden opdrachten in Teams aangeboden en beoordeeld.” Birgit vult aan: “Tevens raken studenten minder snel afgeleid door groepsdynamische processen en kunnen zij meer op een eigen tempo werken.”

Birgit en Annette zijn het erover eens dat de snelle overgang naar onlineonderwijs deuren heeft geopend om in de toekomst een mix van online en fysiek onderwijs te kunnen aanbieden. Ook in de zorg. Dat is wellicht nog een leuk onderzoeksonderwerp.