Smartglass gebruik komt in een stroomversnelling tijdens corona

13 July 2020

Waar sommige zaken tot stilstand kwamen ten tijde van de coronacrisis, zoals onze onderzoeksactiviteiten binnen de verpleeghuizen, kwamen anderen in een stroomversnelling. Dat laatste gold voor het project smartglass van de AWO-ZL Kerngroep Zorgtechnologie. De smartglass oftewel 'slimme bril' maakt het mogelijk om tijdens zorgmomenten expertise op afstand in te schakelen. Een zorgmedewerker draagt deze bril die voorzien is van een camera tijdens de zorg voor een patient. Een deskundige zoals een arts of verpleegkundige kan zo op afstand meekijken en advies geven.

Anne Winkens (26) werkt als arts bij Sevagram voor de locaties Oranjehof en Hollehof. Ten tijde van de corona epidemie experimenteerde zij voor het eerst met de smartglass. “De corona-epidemie heeft een flinke impact gehad op mijn beroepsgroep ja. Een hele tijd mochten we enkel voor noodzakelijkheden nog op de afdelingen van het verpleeghuis komen. Ik had weinig contact met bewoners en kon veel minder goed de warme zorg verlenen die ik graag zou willen geven.” 

Al in 2019 sloegen de AWO-ZL ouderenzorgorganisaties Sevagram, Zuyderland, Meander en Cicero de handen ineen om te onderzoeken of de smartglass nuttig ingezet kan worden binnen de ouderenzorg. Zuyd Hogeschool en de Universiteit Maastricht sloten aan als kennispartners onder leiding van Dr. Ramon Daniels.  “Door de corona-epidemie en het feit dat we slechts heel beperkt fysiek bewoners mochten zien, is deze innovatie in een stroomversnelling gekomen. Ik wist wel dat deze technologie bestond, maar ik had er nog nooit mee gewerkt.  De ouderengeneeskunde heeft onder sommige artsen een wat saai imago, maar dat is onterecht. Ook in onze sector is veel ruimte voor dit soort technologische innovatie. En daarnaast biedt het feit dat je juist heel breed werkt en veel kunt betekenen voor bewoners ook voldoende medisch uitdaging.” vertelt Winkens.

“Samen met een jonge collega arts ben ik de smartglass beginnen te gebruiken. Het systeem is gelukkig heel intuitief in gebruik. Ik had weinig instructie nodig, nee. De zorgmedewerker maakt verbinding met de bril, en ik kan op een eigen tablet of laptop inloggen om mee te kijken. De smartglass heb ik bijvoorbeeld ingezet bij een patiënte die palliatieve zorgen ontving in de periode dat ik zo min mogelijk fysiek op de afdeling mocht zijn. Met bewegend beeld op afstand kon ik haar toestand goed beoordelen. Op die manier kon ik een goed advies geven aan de zorgverleners, maar ook de familie goed informeren over de toestand van hun naaste.”

“Ook bij de beoordeling van wonden gebruik ik de smartglass, om een extra visite te voorkomen. Tijdens de verzorging van de wond kijk ik mee, en geef ik direct advies. Voordat we de beschikking hadden over de smartglass maakten we ook al regelmatig foto’s van een wond voor het dossier. Zo volgden we de ontwikkeling over tijd op. Maar toch voegt de smartglass zeker nog iets toe, ten opzichte van een foto. Live meekijken zorgt er ook voor dat je de verhoudingen van de wond ten opzichte van het omliggend weefsel beter kunt beoordelen. En in de weekenden en avonduren is het natuurlijk ook fijn dat je eerst even online kunt bekijken of je de hulpvraag kunt oplossen, voordat je in de auto springt voor een visite.”

De eerste ervaringen met de smartglass zijn dus positief. Maar wordt de bril een blijvertje binnen de ouderengeneeskunde? “Dat vind ik moeilijk om in te schatten. Enerzijds zijn er natuurlijk de voordelen van minder verplaatsingen, maar anderzijds wil je toch ook graag meer aandacht geven aan je patiënt. De nabijheid en het direct contact met de patiënt zijn ook belangrijke bronnen van informatie voor ons. Voor sommige vraagstellingen kan ik me voorstellen dat deze technologie blijvend kan worden ingezet: bijvoorbeeld om in acute situaties te beslissen of je een patiënt moet insturen naar het ziekenhuis of om te beslissen of je je naar de locatie moet verplaatsen. En er zijn uiteraard nog bredere toepassingen te bedenken dan enkel de directe patiëntenzorg. Ik kan me voorstellen dat deze bril ook inzetbaar is voor het opleiden van nieuwe artsen. Rechtstreeks meekijken met de behandelend arts is altijd een meerwaarde ten opzichte van achteraf een filmpje bekijken”, besluit Winkens.

Het smartglass project kadert binnen de AWO-ZL Kerngroep Zorgtechnologie. De missie en ambitie van de Kerngroep is om de inzet van nieuwe zorgtechnologie in de zorgpraktijk te versnellen. Ze bestaat uit een vertegenwoordiging van Zuyd Hogeschool, Universiteit Maastricht en de 7 AWO-zorgorganisaties. Meer info over de Kerngroep Zorgtechnologie vind je via onze website: https://www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl/zorgtechnologie