AWO-ZL Kerngroep Zorgtechnologie: Slimme bril in versneld proces

22 April 2020

Het smartglass project van AWO-ZL Kerngroep Zorgtechnologie raakt in een stroomversnelling door de corona crisis. 

Met deze 'slimme bril' kan een arts van op afstand mee kijken naar behandeling & verzorging van ouderen. "In de afweging of een arts wel of niet zelf de cliënt moet zien, helpt het als er even kan worden meegekeken. Met de smart glass kan de arts de beschikbare tijd naar verwachting veel efficiënter benutten.” vertelt Kerngroeplid Maarten Coolen over deze innovatie in De Limburger.  

Ook Cicero zet de bril in: https://www.cicerozorggroep.nl/actueel/cicero-start-met-smartglass