SANO start diverse onderzoeksprojecten gerelateerd aan coronacrisis

15 May 2020

Op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) zijn de samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO) gestart met verschillende onderzoeksprojecten gerelateerd aan de coronacrisis. Deze onderzoeken moeten ervoor zorgen dat we een beter zicht krijgen op de impact die het virus heeft binnen de langdurige zorg. Vanuit de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) werken we mee aan verschillende van deze projecten. 

Vanuit de AWO-ZL wordt onder leiding van hoogleraar ouderengeneeskunde Prof. dr. Jos Schols meegewerkt aan registraties om zicht te krijgen op het aantal Covid-19 infecties in verpleeghuizen. Verenso, de Nederlandse vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, nam samen met het Universitair Netwerk Ouderenzorg in Amsterdam (UNO-VuMC) het initiatief voor het verbeteren van registraties in verpleeghuizen die daarvoor de basis vormen. Zowel het aantal geïnfecteerden als het verloop van de infectie wordt in kaart gebracht. Daarvoor maken zij gebruik van gegevens die specialisten ouderengeneeskunde delen via elektronische patiëntendossiers. 

Vanuit SANO neemt het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland het voortouw bij het in kaart brengen van de impact die de corona epidemie heeft op de werking van zorgorganisaties. Zij vragen daarvoor aan zorgorganisaties om de notulen van hun crisis overleggen te delen met de onderzoekers. Op die manier kan men onder andere zicht op de uitdagingen waar zorgorganisaties mee te maken krijgen, zoals bijvoorbeeld schaarste in beschermingsmaterialen. Aan beide bovenstaande registraties nemen ook de zorgorganisaties van de AWO-ZL deel.

Adelante, Ciro, de Academische Werkplaats Revalidatie en de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg ontwikkelden samen een triagedocument dat ook landelijk geïmplementeerd wordt (mede vanuit medisch specialisten revalidatie, de long revalidatiecentra en het consortium geriatrische revalidatie zorg). Het triagedocument is bedoeld om COVID-19 patienten naar de juiste nazorg of revalidatie mogelijkheden te verwijzen.