AWO projecten

Projects

Project title Period
ANDERS METEN | Kwaliteit van de langdurige zorg meten vanuit cliëntperspectief
ARBEIDSBESPARENDE INNOVATIES | Bundeling van kennis en krachten door innovaties in de zorg 2013 - 2017
BASIC CARE REVISITED | Check op verpleegkundige basiszorg 2014 - 2019
EXBELT - Bandenvrije zorg in verpleeghuizen Afgerond
HARTFALEN IN VERPLEEGHUIZEN | Inzicht in het voorkomen van hartfalen Bijna afgerond
IN VERBINDING | Naar een optimaal zorgpad voor kwetsbare ouderen
KLEINSCHALIG WONEN VOOR MENSEN MET DEMENTIE | Inrichting van de woon-zorg omgeving Bijna afgerond
MAESTRO | Effect van nazorg na een beroerte; Handvaten voor een betere (na)zorg aan ouderen met een beroerte Afgerond
NURSES ON THE MOVE | Betere verpleeghuiszorg door beweging, evidence based practice en verpleegkundig leiderschap 2013 - 2017
ONVRIJWILLIGE ZORG THUIS | Hoe kan de toepassing van vrijheidsbeperking in de thuissituatie voorkomen worden 2015 - 2019
OP WEG NAAR HERSTEL | Vanuit het ziekenhuis via de geriatrische revalidatiezorg naar huis
PIJN BIJ MENSEN MET DEMENTIE | Pijnbeoordeling en behandeling Bijna afgerond
RIGHT-TIME-PLACE-CARE | Dementiezorg in Europa Afgerond
TOEPASSING NIEUWE KENNIS | Nieuwe strategiën voor verzorgenden en verpleegkundigen
VERPLEEGKUNDIG LEIDERSCHAP | Verhogen van het verpleegkundige expertise niveau in verpleeghuizen 2013 - 2017
VERPLEEG(T)HUIS | Eigen regie bewoner centraal
VRIJHEIDSBEPERKING IN DE OUDERENZORG | Toepassen en reductie van vrijheidsbeperkende maatregelen Afgerond
WONEN OP DE ZORGBOERDERIJ VOOR OUDEREN MET DEMENTIE | Autonomie, het behouden van je eigen levensstijl 2013 - 2017
ZELFREDZAAMHEID DOOR BEWEGEN | Ontwikkelen van een verpleegkundige benadering
ZORGPADEN VOOR GERIATRISCHE REVALIDATIE | Organisatie optimale nazorg bij terugkeer naar huis Bijna afgerond