NURSES IN THE LEAD | Versterken van professioneel leiderschap bij wijkverpleegkundigen

Background:

Achtergrond

Het aantal ouderen in Nederland met meerdere complexe gezondheidsproblemen neemt toe. Deze ouderen blijven langer thuis wonen en moeten daarbij goed ondersteund worden in hun zelfmanagement, door onder andere thuiszorgteams. Daarnaast vraagt deze andere kijk op gezondheid, waarbij eigen regie en zelfredzaamheid in het dagelijks functioneren centraal staan, nieuwe competenties van medewerkers in de thuiszorg. Over deze ondersteuning van ouderen met betrekking tot zelfredzaamheid is al veel wetenschappelijke kennis ontwikkeld en geëvalueerd. Deze kennis komt echter lastig op de werkvloer. Hbo-opgeleide wijkverpleegkundigen hebben een belangrijke rol in thuiszorg teams. Van hen wordt een professionele leidersrol verwacht om nieuwe kennis toepasbaar te maken voor de dagelijkse praktijk.

For English, click here >

Doelstelling

De hoofddoelstelling van dit project is het versterken van het professioneel leiderschap van hbo-wijkverpleegkundigen. In ons project ontwikkelen wijkverpleegkundigen zich als vakinhoudelijk leider zodat ze hun eigen team voor kunnen gaan in innovatie van de primaire zorg. Als toepassingsgebied is hierbij gekozen voor het stimuleren van de zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen. Primair richten wij ons op professioneel leiderschap bij het planmatig aanpakken van een (evidence based) zorginnovatie. Daarbij is het van belang om inhoudelijk de juiste keuzes te maken en (lager opgeleide) collega’s systematisch te motiveren, te coachen en te ondersteunen. Om de leiderschapscompetenties van hbo-wijkverpleegkundigen te versterken, is de Translating Innovations into Community Care Practice (TIP-C)-Toolbox ontwikkeld, die een systematische aanpak bevat voor het implementeren van een evidence-based zorginnovatie en hulpmiddelen daarvoor.

De toolbox is in een eerder project ontwikkeld voor de verpleeghuissetting en wordt in dit project aangepast voor de thuiszorgsetting. De toolbox wordt geïmplementeerd in de praktijk bij vier wijkteams van MeanderGroep Thuiszorg en drie wijkteams van Zuyderland Thuiszorg, bestaande uit in totaal zeven wijkverpleegkundigen en 85 teamleden. Door middel van een proces- en effectevaluatie wordt de toolbox getest op de bruikbaarheid voor de (verdere) ontwikkeling van leiderschapscompetenties.

Lees meer in de factsheet over dit onderzoek >

Deelnemende organisaties

Zuyd Hogeschool (penvoerder), Universiteit Maastricht, Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO), MeanderGroep Zuid-Limburg, Zuyderland Thuiszorg b.v., Senioren Vereniging Heerlen

Dit project wordt gefinancieerd door ZonMW en heeft een looptijd van twee jaar (feb. 2017 - feb. 2019).

Staff