ANDERS METEN | Kwaliteit van de langdurige zorg meten vanuit cliëntperspectief

Background:

Binnen de langdurige zorg wordt er veel waarde gehecht aan het meten en verbeteren van de kwaliteit van de zorg en dienstverlening zoals deze wordt ervaren door de cliënt. In dit onderzoek kijken we op welke wijze de ervaren kwaliteit van langdurige zorg op een passende en laagdrempelige manier in kaart kan worden gebracht. Het uitgangspunt is om meer ruimte te geven aan de cliënt om aan te kunnen geven wat voor hem of haar belangrijk is en wat juist goed en minder goed gaat.

Om een passende methode te ontwikkelen die de meest belangrijke facetten structureel vastlegt, relevante terugkoppeling geeft en past binnen het dagelijks functioneren, zullen hierbij alle stakeholders binnen de langdurige zorg vanaf het begin worden betrokken. Samen met hen ontwikkelen we en testen we een nieuwe meetmethodiek die gebruikt kan worden in het verpleeghuis en de thuissituatie.

De resultaten van de metingen zullen concrete aanknopingspunten bieden voor verbetering van de kwaliteit van de ervaren zorg en dienstverlening door:
1) het genereren van inzichten en gegevens waarmee zorgprofessionals, cliënten en hun mantelzorgers op individueel niveau het individuele zorgproces in kunnen richten.
2) het genereren van informatie waarmee zorgorganisaties zicht krijgen op de kwaliteit van zorg binnen hun organisatie en deze kunnen benutten voor interne kwaliteitsverbetering en het verlenen van transparantie betreffende de zorgverlening.

Contactpersonen:
Roy (R.) Haex – r.haex@maastrichtuniversity.nl (thuiszorg)
Katya (K.Y.J.) Sion - k.sion@maastrichtuniversity.nl (verpleeghuis)
Vanuit Zuyd Hogeschool werkt Marjolein van Rooijen op het project (gehandicaptenzorg)

De projecten worden gefinancierd vanuit de AWO, CZ en vanuit LImburgMEet (LIME)

Staff