VERPLEEGKUNDIG LEIDERSCHAP | Verhogen van het verpleegkundige expertise niveau in verpleeghuizen

 

Background:

Proefschrift Ramona BackhausDe kwaliteit van zorg in verpleeghuizen staat volop ter discussie. Steeds vaker komen incidenten in de zorg in de media, waarna er vaak gepleit wordt voor ‘meer handen aan het bed’. De aanname daarbij is dat meer personeel leidt tot betere kwaliteit van zorg. Echter, er is weinig wetenschappelijke kennis beschikbaar over de relatie tussen de personele bezetting en de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. Dit proefschrift geeft meer inzicht in deze relatie. Naast de personeelsomvang en het  opleidingsniveau van personeel in het algemeen, wordt specifiek gekeken naar de competenties, taken en inzet van HBO-verpleegkundigen. Van HBO-verpleegkundigen wordt verwacht dat zij een voorbeeldfunctie op de werkvloer kunnen vervullen, die bijdraagt aan een verbetering van de kwaliteit van zorg.

Concreet is de relatie onderzocht tussen personele bezetting, werkomgevingsfactoren en kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. Daarnaast zijn wenselijke competenties van HBO-verpleegkundigen in kaart gebracht, die hen in de toekomst zouden moeten onderscheiden van andere medewerkers in de directe zorg. Ook is gekeken naar hoe HBO-verpleegkundigen in verpleeghuizen ingezet zouden kunnen worden, wat hun gepercipieerde meerwaarde is en wat er nodig is om de functie van de HBO-verpleegkundige in het verpleeghuis te implementeren.

Naar het proefschrift van Ramona Backhaus >

Staff