PIJN BIJ MENSEN MET DEMENTIE | Pijnbeoordeling en behandeling

 

Background:

Pijnbeoordeling bij ouderen met dementie is een dagelijkse uitdaging voor de betrokken hulpverleners en mantelzorgers. Over dit thema heeft Sandra Zwakhalen in 2007 haar promotie traject afgerond dat geresulteerd heeft in het proefschrift getiteld ‘Pain assessment in nursing home residents with dementia’. De doelstelling was meer inzicht te krijgen in pijnbeoordeling bij verpleeghuisbewoners met dementie.

Het project richtte zich op een aantal deelstudies. Een van de studies betrof de ontwikkeling van een pijnobservatieschaal voor de Nederlandse verpleeghuissetting en het testen van de psychometrische kwaliteit van deze schaal, PACSLAC-D genaamd. 

Link naar andere sites:
Cost Website
Pijnverpleegkundigen Nederland

Contactpersonen:
Sandra Zwakhalen, s.zwakhalen@maastrichtu@niversity.nl
Jan Hamers, jph.hamers@maastrichtuniversity.nl

 

 

Staff