KLEINSCHALIG WONEN VOOR MENSEN MET DEMENTIE | Inrichting van de woon-zorg omgeving

Background:

In Nederland ontwikkelt de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie zich richting kleinschalige woonvormen. Hierbij wonen 6 tot 8 mensen met dementie in kleine groepen ‘samen’ in een huiselijke en herkenbare omgeving.

In 2010 was ongeveer 25% van de verpleeghuiszorg gerealiseerd in kleinschalige woonvormen. Hierin bestaat een grote variëteit, van een afzonderlijke woning in de wijk tot geschakelde woningen op het terrein van een verpleeghuis.

Hilde Verbeek heeft een evaluatieonderzoek (2007-2010) verricht naar kleinschalige woonvormen, waarop zij op 29 april 2011 promoveerde (proefschrift Redesigning Dementia Care). Zij heeft effecten onderzocht op bewoners, hun mantelzorgers en verzorgend personeel. Daarnaast beschrijft haar proefschrift ervaringen met kleinschalige woonvormen en internationaal vergelijkbare concepten. Het onderzoek van Verbeek laat een genuanceerd beeld zien van de effecten van kleinschalige woonvormen en laat zien dat deze niet per sé een betere zorgvoorziening zijn dan gewone verpleegafdelingen.

In het boek “Morgen mag ik naar het Verpleeghuis” beschrijft Verbeek samen met Ezra van Zadelhoff een toekomstvisie op verpleeghuiszorg voor mensen met dementie, waarin zowel de fysieke, sociale als organisatorische omgeving centraal staat.

Verbeek werkt momenteel aan nieuw onderzoek naar de invloed van woonzorgomgeving op mensen met dementie. In een recent gestart onderzoek (2013-2015) staat de vraag centraal of wonen op een boerderij met 24-uurszorg een alternatieve vorm voor gewone verpleeghuiszorg is voor ouderen met dementie.

Link naar project website:
ZonMw project

Contactpersonen:
Bram de Boer, b.deboer@maastrichtuniversity.nl
Hilde Verbeek, h.verbeek@maastrichtuniversity.nl
Sandra Zwakhalen, s.zwakhalen@maastrichtuniversity.nl

 

 

Staff