Rapport verruiming bezoekregeling

9 June 2020

Sinds maandag 11 mei jongstleden worden weer bezoekers onder strikte voorwaarden toegelaten in 26 verpleeghuizen in Nederland na de sluiting vanwege corona. De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) en Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) hebben nauwgezet gevolgd hoe dat gaat. Daarbij is vooral gekeken naar het welbevinden en de ervaringen van bewoners, familie en medewerkers. Maar ook hoe verpleeghuizen invulling geven aan de richtlijnen en de mate waarin iedereen zich daaraan houdt. De resultaten hiervan zijn te vinden in het rapport en factsheet van 18 mei (zie onderstaand).

Sinds 25 mei is bezoek toegestaan op alle verpleeghuislocaties die op vrijwillige basis aan de verruiming willen deelnemen en aan de gestelde voorwaarden kunnen voldoen. De gefaseerde en gecontroleerde aanpassing van de regeling wordt geëvalueerd via een monitoring door de Academische Werkplaatsen Ouderenzorg. Deze is gericht op de compliance met de bezoekregeling, ervaringen in impact op het welbevinden van bewoners, hun naasten en medewerkers. De resultaten hiervan zijn te vinden in het rapport en factsheet van 8 juni (zie onderstaand)

Maandag 16 oktober is het derde rapport aangeboden aan het ministerie van VWS met daarin de uitkomsten van een nieuwe meting (25-9 tot 6-10) waarin is gekeken hoe het dagelijks leven in verpleeghuizen nu is en welke mate de verpleeghuizen voorbereid denken te zijn op een nieuwe golf. Lees de resulateten in het rapport van 16 oktober (zie onderstaand)

3 november organiseerden wij samen met UKON een webinar over de monitoring bezoekregeling verpleeghuizen, bekijk deze hier.