Producten

Op deze pagina zijn de producten te vinden die door de Academische Werkplaats Ouderenzorg zijn ontwikkeld. Het kan hierbij gaan om proefschriften, factsheets of bijvoorbeeld interventieproducten. Indien mogelijk staan de producten per project bij elkaar.

U kunt de producten downloaden door op de naam van product te klikken. 

TOEPASSING NIEUWE KENNIS | Nieuwe strategiën voor verzorgenden en verpleegkundigen

Proefschrift Nienke Kuk

'Moving forward in nursing home practice. Supporting nursing staff in implementing innovations'. 

Factsheet 'Implementatie van innovaties in het verpleeghuis'

Horende bij het onderzoek van Nienke Kuk.

TIP-toolbox

Doel van deze toolbox is verpleegkundigen ondersteunen bij het implementeren van (beweeg)innovaties in verpleeghuizen.

Download hier de bijbehorende anaylsetool. Hiermee kunt u de vragenlijsten uit de toolbox analyseren. De analysetool is geschikt voor gebruik op laptop of PC.