In plaats te vragen naar ‘wat gaat hier niet goed?’, stel je de vraag ‘wat kan hier beter?’

12 June 2019

Kwaliteitsmetingen, je kent het misschien wel. De lange vragenlijsten die je moet invullen met cijfers van 0-10 of de vraag ‘hoe groot is de kans dat u ons aanbeveelt bij…?’. Maar deze vragen brengen ons niet altijd bij de kern waarom bepaalde cijfers gegeven worden en welke ervaringen hebben geleid tot de mening die gevormd is. Daarom is het van groot belang een andere aanvullende manier te ontwikkelen om de kwaliteit te meten: narratief meten, oftewel het meten in de vorm van verhalen. 

Narratief meten sluit aan bij relatiegerichte zorg omdat je op zoek gaat naar de diepere laag in hoe de zorg wordt ervaren en daardoor verbeterpunten inzichtelijk krijgt die met een vragenlijst wellicht niet naar voren komen. Het opent deuren voor zowel bewoners, hun naaste familie en de betrokken medewerkers. Bij de AWO-ZL is de Ruimte voor Zorg methode ontwikkeld. Voor deze methode worden medewerkers gecertificeerd om interviews af te nemen bij bewoners, hun naasten en betrokken zorgverleners; de zogenoemde driehoeksgesprekken. Deze gesprekken vinden afzonderlijk van elkaar plaats en het is de bedoeling dat de medewerkers van een organisatie de interviews afnemen bij een andere organisatie om zo ook van elkaar te leren. In plaats van het afwerken van een vragenlijst, ga je met iemand in gesprek. Om de gesprekken te ondersteunen, kan er ook gebruik worden gemaakt van fotokaarten. Lees hier de reportage over de Ruimte voor Zorg training uit ons Jubileummagazine. 

Het narratief meten van de kwaliteit van ouderenzorg is een complex vraagstuk waar vier Nederlandse onderzoeksgroepen afzonderlijk van elkaar mee bezig zijn. Omdat elke groep tot andere inzichten komt is het natuurlijk een kans die aangegrepen moet worden om deze inzichten met elkaar te delen om zo te leren en verbeteren. Op initiatief van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) hebben TRANZO (Tilburg University), Leyden Academy (Leiden Universiteit), Centre for E-Health and Well-being Research (University of Twente) en de AWO-ZL de resultaten van de ontwikkeling van verschillende narratieve meetmethoden met elkaar besproken.  

Hieruit volgde het initiatief voor vervolgbijeenkomsten, waarin de groepen zich samen gaan verdiepen in de verschillende onderdelen van narratief meten voor kwaliteitsdoeleinden:

  • Thema 1: Het meten: informatie verzamelen
  • Thema 2: Data-analyse: verwerken van gegevens (kwalitatief en kwantitatief)
  • Thema 3: Terugkoppeling van de informatie
  • Thema 4: Wetenschappelijke verantwoording (validiteit en betrouwbaarheid)

 

De verwachting is dat deze samenwerking leidt tot verdere verbetering van de nieuwe meetmethoden.