PERSBERICHT - Bundeling innovatiekracht Limburgse ouderenzorg noodzakelijk

10 March 2015

Maastricht, 9 maart 2015

 

Veel Limburgse verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties (VVT) zijn innovatief bezig om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen, maar ze weten te weinig van elkaars activiteiten af. Hierdoor worden projecten soms tegelijkertijd op verschillende plekken ontwikkeld. De Academische Werkplaats Ouderenzorg (AWO) bracht vindingen van 26 Limburgse VVT-organisaties in kaart tussen september 2013 en november 2014. Dit resulteerde in een lijst met 253 innovaties en het rapport ‘Innovaties in de ouderenzorg’, dat onlangs door de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid is overhandigd aan Peter van Dijk, gedeputeerde Zorg en Welzijn van de Provincie Limburg. De provincie wil samen met de onderzoekers van de Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool komend najaar een symposium organiseren om het thema onder de aandacht van professionals in de ouderenzorg te brengen.

 

De innovaties die beschreven zijn in de inventarisatie variëren van productinnovaties tot proces-, organisatorische of andere innovaties. Voorbeelden zijn het wassen zonder water met speciale washandjes, het stimuleren van beweging met specifieke hulpmiddelen, het efficiënter en cliëntvriendelijker organiseren van de zorg door vaste aanspreekpunten en beperkte personeelswisselingen in de thuiszorg, zorg op afstand door inzet van tablettechnologie en het invoeren van nieuwe woon- en zorgconcepten. Het gedetailleerde overzicht van potentieel arbeidsbesparende en kwaliteitsverbeterende innovaties laat zien dat verschillende VVT-organisaties op hetzelfde moment met vergelijkbare ontwikkelingen bezig zijn. “Het delen van kennis over de ervaringen die zij hebben is dan ook waardevol zodat voorkomen kan worden dat elke organisatie tegen dezelfde problemen aanloopt en dat onnodig geïnvesteerd wordt in ineffectieve oplossingen”, aldus prof. Jan Hamers, hoogleraar Ouderenzorg aan de Universiteit Maastricht. “Het grote aantal van 253 en de variatie aan innovaties duidt op een groot innovatiepotentieel binnen de Limburgse ouderenzorg. Gezien de ontwikkelingen in de ouderenzorg is het van belang innovaties in te voeren om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen.”

 

Rapport online beschikbaar

Het rapport ‘Innovaties in de ouderenzorg’ én het overzicht van alle innovaties zijn gepubliceerd op de website van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg, www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl. Het overzicht dient als basis voor het delen van kennis over innovaties en het leren van elkaars ervaringen in de praktijk, voor het te ontwikkelen beleid en onderzoek naar de effectiviteit. Het overzicht is publiekelijk toegankelijk en kan er toe bijdragen dat kennis over innovaties in de ouderenzorg met elkaar gedeeld worden. Het is voor bestuurders, managers en zorgverleners zoals verpleegkundigen, artsen, paramedici interessant om de database met innovaties te gebruiken om inspiratie op te doen bij het zoeken naar mogelijke oplossingen voor problemen waar hun cliënten mee kampen. 

 

Fotobijschrift: Hoogleraar Ouderenzorg prof. Jan Hamers (links) van de Universiteit Maastricht overhandigt het rapport aan gedeputeerde Peter van Dijk van Zorg en Welzijn.