Op weg naar waardevolle verpleeghuiszorg

20 November 2018

In oktober en november heeft de training ‘Ruimte voor zorg’ plaatsgevonden onder medewerkers van zes van onze zorgpartners. Elke zorginstelling was vertegenwoordigd door twee of drie medewerkers. En met trots hebben we hen 8 november de welverdiende certificaten uitgereikt.

De training ‘Ruimte voor zorg’ staat in het teken van het leren voeren van zogenoemde ‘driehoeksgesprekken’. Deze gesprekken vinden individueel plaats met bewoner, naaste en zorgverlener, samen de driehoek vormend. Door deze methode toe te passen wordt er een dialoog gecreëerd om de kwaliteit van zorg te meten. Tijdens de training leerden de deelnemers de gesprekken te voeren en dit werd gelijk in de praktijk gebracht. De medewerkers voeren de driehoeksgesprekken uit bij een andere zorgorganisatie om zo de kwaliteit te meten en van elkaar te leren. 

Naast deze gesprekken zal de ervaren kwaliteit ook worden gemeten met een gestandaardiseerde vraag, de net promotor score (NPS). Onderzoekers van de AWO-ZL en studenten van de Universiteit Maastricht zullen een aantal verpleeghuizen bezoeken en aan elke bewoner en aanwezige naaste vragen om op een schaal van 0-10 aan te geven of men het verpleeghuis zou aanbevelen aan familie en vrienden of niet. Meer informatie over de NPS meting vindt u hier.

De training is onderdeel van het onderzoek “Anders meten”. Een van de uitgangspunten in dit onderzoek is dat wij kwaliteit benaderen vanuit de relatiegerichte zorg. Dit wil zeggen dat we bovenstaande methoden willen uitvoeren in een netwerk van de driehoek ‘bewoner-naaste-zorgverlener’ (maar wel in individuele gesprekken), om zodoende een volledig beeld te krijgen van de zorgkwaliteit. Meer informatie vindt u in de factsheet of op onze website.

Waardigheid en Trots heeft dit project ook belicht op hun website!