Onderzoek 24-uurs zorg voor ouderen met dementie op een zorgboerderij

15 May 2014

Is wonen op een boerderij met 24uurszorg een alternatief voor gewone verpleeghuiszorg voor ouderen met dementie? Deze vraag staat centraal in het onderzoeksproject van Bram de Boer (23). Hij is sinds augustus 2013 promovendus bij de Universiteit Maastricht. Vanuit de Academische Werkplaats Ouderenzorg verricht hij onderzoek naar 24-uurs zorg voor ouderen met dementie op een Zorgboerderij. De data verzameling is vanaf begin april 2014 gestart.

Bram de Boer is afgestudeerd aan de opleiding Psychologie (Universiteit Maastricht) en hij wilde graag onderzoek doen. Bram werkt onder de dagelijkse begeleiding van Dr. Hilde Verbeek en promotor professor Jan Hamers aan zijn promotietraject. Bram: “Tijdens mijn studie heb ik ervaren dat ik onderzoek doen, heel leuk vond en daar iets mee wilde. Bij de verzorging van mijn dementerende oma vroeg ik mij al af of de zorg niet anders kon worden ingericht. De vacature voor promovendus om een bijdrage te leveren aan betere ouderenzorg, was voor mij een directe match.

In dit project richten we ons op 24-uurs zorg voor ouderen met dementie die in een zorgboerderij verblijven. Zorgboerderijen voor ouderen en gehandicapten bestaan al langer en ze worden veelal ingezet als dagopvang. De 24-uurs zorg op een zorgboerderij voor ouderen met dementie is een betrekkelijk nieuwe zorgvorm waar nog weinig over bekend is. Van dit type zorgboerderij zijn er in Nederland zo’n tien stuks.

Door onderzoek te doen verzamelen we informatie over bijvoorbeeld de doelgroep én we vergelijken deze zorgvorm (Zorgboerderij) met drie andere woonvormen, zowel klein- als grootschalig (woonvorm in de wijk of woonvorm gelegen op het complex van een verpleeghuis of reguliere verpleeghuisafdelingen). We kijken naar de kwaliteit van zorg en kosten van de zorg voor in totaal zo’n 35 dementerende ouderen bij twee zorgboerderijen in het Limburgse Kelpen/Oler en het Brabantse Vessem. Ze worden vergeleken met verschillende kleinschalige woonvormen en gewone afdelingen van MeanderGroep.”

De onderzoeker vult aan: “In dit kleinschalig onderzoek ben ik geïnteresseerd in de dagelijkse gang van zaken op zo’n zorgboerderij en welke activiteiten door en met de bewoners ondernomen worden. Het idee van deze boerderij is dat bewoners kunnen participeren in het boerenleven zoals dieren verzorgen en bijvoorbeeld de tuin onderhouden. Aan de hand van een observatie schema worden sinds begin april gedurende een aantal dagdelen de activiteiten en de lengteduur van dimensies zoals sociale betrokkenheid, stemming en geleverde inspanningen van bewoners, gemeten. Ook ervaringen van bewoners, zorgverleners en familieleden worden gemeten. De medewerking van de verschillende mensen is heel goed. Naast observaties worden de komende maanden interviews gehouden met direct betrokkenen. Daarmee verzamelen we het komende jaar informatie die gelinkt is met de directe omgeving van de dementerende oudere. Het is een soort case-study, een eerste stap die aanknopingspunten kan bieden voor nader grootschalig onderzoek. In de zomer 2015 worden de eerste resultaten van deze studie verwacht.”