Onderwijs in de praktijk: studenten met praktijkcase onvrijwillige zorg aan de slag

2 September 2016

Binnen de werkplaats werken onderzoekers en studenten samen met de mensen uit het werkveld om oplossingen voor de problemen van de toekomst te bedenken, en deze vervolgens te toetsen. Studenten van de bachelor Health Sciences van de Universiteit Maastricht zijn aan het werk gezet met het praktijkthema onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg is zorg waar de persoon met dementie geen toestemming voor geeft en/of zich tegen verzet. 

Michel Bleijlevens: ‘Het concept onvrijwillige zorg is gebruikt in het blok ‘Zorg in Context’ van de bachelor Health Sciences (richting Beleid, Management en Evaluatie van Zorg). Het onderwerp is ingebracht als taak in dit blok. De terugrapportage van de taak heeft plaatsgevonden in de vorm van een paneldiscussie. Op deze wijze hebben we een actueel thema in de zorg voor mensen met dementie direct verweven in het curriculum. Studenten konden aan de hand van drie casussen oplossingen aandragen voor verschillende vormen van onvrijwillige zorg. Panelleden waren onderzoekers van Universiteit Maastricht en collega’s van partners van de Academische Werkplaats Ouderenzorg.’