Behoud van zelfredzaamheid van verpleeghuisbewoners

14 December 2015

Behoud van zelfredzaamheid van verpleeghuisbewoners en verbetering van de zorgkwaliteit in verpleeghuizen zijn de overkoepelende aandachtsgebieden van Nurses on the Move, een onderzoeksproject dat wordt uitgevoerd door de Universiteit Maastricht. Een eerste deelproject, een observatiestudie in dienst van de vraag ‘Hoe kunnen verpleeghuisbewoners meer gaan bewegen?’, is inmiddels afgerond.

Rianne Blonden is verpleegkundige gerontologie en geriatrie bij Vivantes, Monique Dirix werkt als verpleegkundige en zorgcoördinator bij Envida. Zij zijn geïnterviewd over hun ervaringen nadat zij beiden hebben deelgenomen aan de observatiestudie van Nurses on the Move waarbij er werd geïnventariseerd hoeveel ouderen gedurende de dag bewegen en wat de rol van de verpleging is hierbij. Lees meer in Content no. 5 >