Innovatie Database

De innovatie database biedt een overzicht van (arbeidsbesparende) innovaties die in de Limburgse ouderenzorg organisaties sinds 2013 ontwikkeld of toegepast worden. Naast innovaties met als primair doel ‘arbeidsbesparing’ bevat deze database ook innovaties die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, omdat deze innovaties wellicht op termijn kunnen leiden tot arbeidsbesparing.

Totstandkoming van de innovatie database

De huidige database is als volgt tot stand gekomen. Er hebben in de periode van september  2013- januari 2014 interviews plaats gevonden met bestuurders en andere medewerkers (bijvoorbeeld beleidsmedewerkers of managers) van 26 Limburgse VVT (Verpleging, Verzorging en Thuiszorg) organisaties. Op basis van deze interviews is per organisatie een database opgesteld van potentieel (arbeidsbesparende) innovaties.

In de database worden de innovaties beschreven en is daarnaast informatie beschikbaar over: doel van de innovatie, doelgroep & setting, status (in ontwikkeling of al geïmplementeerd) & bewijs van effectiviteit, kosten en contactgegevens. Deze ingevulde databases zijn aan de organisaties teruggekoppeld met de vraag deze waar nodig aan te vullen en deze te verifiëren. De vervolgens aangeleverde en goedgekeurde databases zijn met toestemming van de organisaties opgenomen in de overall innovatie database. In oktober/november 2014 zijn alle deelnemende organisatie via email gevraag om nieuwe of geactualiseerde beschrijvingen van innovaties aan te leveren.

Doel van de innovatie database

Door deze database te publiceren willen wij een bijdrage leveren aan het delen van kennis over beschikbare en in de praktijk toegepaste innovaties, zodat niet overal het wiel opnieuw uitgevonden hoeft te worden. De database is zeker niet compleet en zou een dynamisch karakter moeten hebben. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat organisaties ook in de toekomst informatie over hun innovaties aanleveren zodat de database geactualiseerd kan worden.

Nieuwe innovaties indienen

Sinds mei 2015 kunnen organisaties nieuwe innovaties of geactualiseerde beschrijvingen van reeds opgenomen innovaties via deze website digitaal aanleveren. Indien u nieuwe innovaties of geactualiseerde beschrijvingen van bestaande innovaties wilt indienen, kunt u ons mailen om de link naar het inschrijvingsformulier te ontvangen.

Zoeken in de innovatie database

U vindt hier een overzicht van alle innovaties die door de organisaties aangedragen zijn.Wellicht bent u maar in een bepaalde selectie van innovaties geïnteresseerd daarom biedt de database een viertal zoekfuncties:

  1. Zoeken op type innovatie (product-, proces-, organisatorische of overige innovaties)
  2. Zoeken op subtypen innovaties binnen de hoofdtypes
  3. Zoeken op zoektermen (U zoekt dan op zoektermen die aan de innovaties toegekend zijn.)
  4. Zoeken in de beschrijvingen van de innovaties. (Middels deze functie kunt u uw eigen zoektermen invoeren. U ziet vervolgens alle innovaties waarin in de beschrijving van de innovaties een van uw zoekwoorden voorkomt.)

 

Contact

Wilt u graag meer weten over het project (arbeidsbesparende) innovaties of deze database? Neem dan contact op met Theresa Thoma-Lürken via e-mail T.Thoma@maastrichtuniversity.nl of telefonisch +31 43 38 81 729 of Michel Bleijlevens, m.bleijlevens@maastrichtuniversity.nl of telefonisch +31 43 38 82 267