Zorginnovatiegelden 2014

Het Zorgkantoor (de AWBZ uitvoeringsorganisatie) stelde begin 2014 één miljoen euro beschikbaar aan de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg voor innovatie in de zorg voor thuiswonende ouderen en ouderen in verpleeghuizen. Het innovatiegeld wordt gebruikt om oplossingen te bedenken die het leven van ouderen aangenamer maken. De projecten zijn gericht op betere aansluiting van zorg bij de wens van ouderen om zo lang mogelijk de regie over hun leven en dagelijkse activiteiten te houden. Alle initiatieven binnen dit innovatieproject worden uitgevoerd vanuit de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg. De toekenning van de innovatiemiddelen aan de Academische Werkplaats Ouderenzorg wordt gezien als een erkenning van de samenwerking tussen de kennis- en zorginstellingen. In 2014 wordt de basis gelegd voor de ontwikkeling van innovaties, die in de jaren 2015-2018 worden doorontwikkeld en uitgerold.

Vier speerpunten 

Het innovatieproject richt zich op vier zorg speerpunten:

  1. het stimuleren van bewegen
  2. zelfredzaamheid en ‘mantelzorg nieuwe stijl’
  3. preventie van vrijheidsbeperking thuis en
  4. technologische en sociale innovaties. 

Alle initiatieven binnen het project sluiten aan bij lopende activiteiten van de werkplaats en bouwen voort op resultaten van onderzoek en ontwikkelingen. In het veld worden al zorginnovaties ingezet, zoals slimme hulpmiddelen en nieuwe werkwijzen, bijvoorbeeld een beweegtuin voor ouderen of de inzet van i-Pads in de thuiszorg. Door de toekenning van het innovatieproject is het mogelijk om de innovaties verder te ontwikkelen en gereed te maken om in de praktijk uit te testen. In de komende jaren wordt gekeken naar de werkzaamheid van de innovaties die daarna breed worden uitgerold.