Personal name: 
Inge Jochem
Present job: 
Beleidsmaker Zuyderland
Quote: 
'Voor iedere innovatie zal worden omschreven: wat het is, waarvoor het nuttig is en wat het oplevert.'
Testimonial: 

Bijzonder woonzorglandschap ‘Parc Hoogveld’

In de Sittardse wijk Hoogveld heeft Zuyderland (voorheen Orbis Thuis) voor alle generaties, samen met andere partijen, zoals de woningcorporatie, scholen, wijkbewoners etc. sinds 2007, een nieuw en bijzonder woonzorglandschap ‘Parc Hoogveld’ gerealiseerd. Beleidsmedewerker Inge Jochem: “Men spreekt hier van een ‘brede’ wijk, waarin wonen, welzijn, wellness, dienstverlening, recreatie , educatie en zorg hand in hand gaan. We hebben ervoor gekozen het woon-zorgcomplex Zuyderland Hoogstaete met onder andere een verzorgingshuis, verpleeghuis en appartementcomplexen voor senioren, integraal te verbinden met de wijk waarin vele jonge gezinnen wonen. Zuyderland Hoogstaete herbergt tevens een sfeervol restaurant met terras, waar bewoners van het woonzorgcomplex en omwonenden iedere dag van de week van harte welkom zijn. En ook op sociaal en cultureel gebied worden de nodige activiteiten georganiseerd, waardoor bewoners en omwonenden, jong en oud, elkaar op plezierige en ongedwongen wijze kunnen ontmoeten. Daarmee is een wijkfunctie gecreëerd en zo is een uniek integraal wijkconcept ontstaan. Minstens zo belangrijk is de Hof van Onthaasting, het park dat van alles te bieden heeft en waar activiteiten ervoor zorgen dat mensen elkaar vinden. Het blijkt dat deze aanpak leidt tot een gezonder en actiever ouder worden en intensievere participatie van ouderen in de maatschappij.”

Zuyderland Hoogstaete: ‘Living Lab’

Het woon-zorgcomplex Zuyderland Hoogstaete heeft naast het goed wonen nog een andere functie. Het wordt gezien als een ‘Living Lab’, een testomgeving waarin ouderen vrijwillig meedoen aan het testen van nieuwe slimme technische oplossingen die met internationale bedrijven en universiteiten uit o.a. Portugal, Zwitserland, Oostenrijk, Noorwegen en Duitsland worden ontwikkeld. Inge Jochem: “Men zoekt bij nieuwe technieken vaak naar een testomgeving waar ouderen de nieuwe techniek uitproberen en laten weten wat zij er van vinden. We zijn bij Zuyderland met meerdere Europese projecten bezig omdat we het belangrijk vinden dat ontwikkelingen gebaseerd zijn op wensen en behoeftes van de eindgebruikers zelf.

Het Europese project ‘Co-Living’ is een voorbeeld  van een innovatie dat we na de testfase, in een stabiele versie als eigen product ‘Zuyderland Actief’ bij nog twee andere Zuyderland -locaties hebben geïntroduceerd. Het doel van ‘Zuyderland Actief’ is om een virtuele sociale  gemeenschap te creëren, waarin ouderen langer zelfstandig en actief kunnen leven. Met een applicatie die via een tablet-pc is op te roepen, worden bewoners van Hoogstaete geïnformeerd over activiteiten, gestimuleerd tot deelname, zij kunnen zich direct opgeven en vrienden uitnodigen en ook er kort voor de start aan herinnerd worden met als ultieme doel; langer zelfstandig en gezond leven. Daarnaast kan iedereen die over deze software beschikt, digitaal met elkaar verbonden worden. Als ze dat zelf willen, uiteraard.” Beleidsmaker Inge Jochem vult aan: “De  levenskwaliteit van ouderen wordt verhoogd door sociaal actief te blijven en sociaal isolement te vermijden. Naast het gebruik van de applicatie Zuyderland Actief, blijkt dat mensen ook andere applicaties gaan gebruiken om contact met anderen te hebben, Skype, Facetime, MindFeud en email bijvoorbeeld. Binnenkort wordt Zuyderland Actief bij een nieuwe Zuyderland -locatie  geïntroduceerd en daar gaan we nog eens uitvoerig de effecten meten. Onderzoekster Judith Meijers van de Academische Werkplaats Ouderenzorg begeleidt het Zuyderland beleidsteam in dit proces. Ze ondersteunt bij het toepassen van gevalideerde lijsten en adviseert ons bij de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek. Voor Zuyderland is deze samenwerking met de Universiteit Maastricht zeer waardevol. Vanuit de praktijk hebben we vaker een bepaald  gevoel bij een nieuwe werkwijze. Door middel van onderzoek worden al dan niet ‘bewijzen’ aangereikt die dat gevoel onderschrijven. Dit maakt beleidskeuzes beter gefundeerd.

Een ander voordeel van de Academische Werkplaats is dat we verbindingen maken tussen zorg- en kennisinstellingen. Sinds 2012 is Zuyderland één van de partners van de Academische Werkplaats”.

Kartrekker van het deelproject ‘Arbeidsbesparing met technische innovaties’

Door de krachtenbundeling van de samenwerkende zorgorganisaties is aan de Academische Werkplaats Ouderenzorg onlangs  één miljoen euro beschikbaar gesteld voor innovatie in de ouderenzorg in Zuid-Limburg. Het innovatieproject wordt uitgevoerd door de partners van de Academische Werkplaats Ouderenzorg. Inge Jochem: “Zuyderland is kartrekker van het deelproject ‘Arbeidsbesparing met technische innovaties’. Dat betekent dat wij initiatiefnemer zijn om dit project op de rails te krijgen. We werken samen met de andere partners zoals Meander, Vivantes en Sevagram aan de doelstelling om arbeidsbesparende innovaties voor de ouderenzorg te introduceren.” Ze vult aan: “De universiteit was al bezig met een inventarisatie van alle innovaties die de afgelopen jaren door de verschillende organisaties zijn uitgevoerd. Daar is een database van meer dan honderd innovaties uit ontstaan. Hierbij kun je denken aan een productinnovatie bijvoorbeeld wassen zonder water, een plafondliftsysteem, beeldbellen via tablet en ook een procesinnovatie bijvoorbeeld het wijkgericht werken met de wijkverpleegkundige als zichtbare schakel. Meerdere innovaties kunnen hiermee van toepassing zijn voor de verbetering van de kwaliteit van de ouderenzorg. De stuurgroep van het innovatieproject heeft onlangs besloten een toolbox voor innovaties uit te werken waarmee een palet van innovaties per doelgroep zichtbaar wordt. Voor iedere innovatie zal worden omschreven: wat het is, waarvoor het nuttig is en wat het oplevert. De cliënt, de hulpverlener en de leverancier van de innovaties worden hierbij betrokken om een soort arrangementprofiel voor specifieke doelgroepen te ontwikkelen. Bijvoorbeeld welke hulpmiddelen en innovaties kun je toepassen bij cliënten met palliatief terminale zorg; zoals beeldbellen, controle medicijn-toediening, vergemakkelijken van de verzorging door wassen zonder water. Zo kun je ook innovaties voorstellen voor mensen met beginnende dementie door de communicatie een impuls te geven waarmee mantelzorgers zicht hebben op de dagstructuur van de betreffende persoon. De projectgroep ‘Arbeidsbesparing met technische innovaties’ werkt dit de komende maanden verder uit. Tussentijds is er regelmatige afstemming met de andere deelprojecten en vindt monitoring van de voortgang plaats.

De eerste twee deelprojecten ‘Stimuleren van bewegen’ en ‘Mantelzorg nieuwe stijl’ volgen wij als Zuyderland op afstand. In deelproject drie met thema ‘Preventie van vrijheidsbeperking in de thuissituatie’ doen we actief mee. Zo zijn alle vier de deelprojecten verdeeld onder de participerende zorgorganisaties in de regio.

In September liggen er vanuit ons deelproject aanbevolen innovaties voor de ouderenzorg“, besluit Inge overtuigend.