Symposium ZonMw 'Tussen Weten en Doen II', 20 juni 2014

20-06-2014

Op vrijdag 20 juni 2014 is er een bijeenkomst geweest van het ZonMw programma Tussen Weten en Doen II. Dit programma bestaat uit acht projecten die zich richten op het versterken van de onderzoeksinfrastructuur voor wetenschappelijk onderzoek voor verpleging en verzorging en op het verhogen van de kwaliteit van het verpleegkundig en verzorgend handelen. 

Doel van de bijeenkomst was dat de onderzoeksgroepen elkaar op de hoogte brachten van elkaars projecten. Dit gebeurde door middel van posterpresentaties. Daarnaast werd er een ‘kijkje in de keuken’ geboden met betrekking tot hoe de Universiteit Maastricht zijn verplegingswetenschappelijk onderzoek organiseert. Hierbij werd uitleg gegeven over de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg. De dag werd afgesloten met een paneldiscussie.

Bekijk hieronder de presentatie(s). Klik in de kolom rechts om een ander onderdeel te kiezen.
13.00: 
Welkom | Prof. dr. Jan Hamers

Hieronder kunt u de film zien van het symposium.