Hoe kunnen we de toepassing van onvrijwillige zorg voorkomen of verminderen?

Bent u werkzaam als verzorgende, verpleegkundige, verpleegkundig specialist, ergotherapeut, fysiotherapeut, psycholoog, arts of begeleider (bijvoorbeeld activiteitenbegeleider, woonbegeleider of ambulant begeleider) in de ouderenzorg (verpleeghuis en/of thuiszorg) of in de verstandelijk gehandicapten zorg? Dan nodigen wij u uit om een korte, online vragenlijst in te vullen over de mogelijke problemen die u ervaart bij het voorkomen en/of verminderen van de toepassing van onvrijwillige zorg. Invullen duurt ongeveer 10 minuten en is volledig anoniem. U kunt de vragenlijst t/m 14 september 2020 invullen via deze link.

In opdracht van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en ZonMw is de Universiteit Maastricht/Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg in samenwerking met verschillende stakeholders (Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tilburg University/Tranzo), Hogeschool InHolland, Amsterdam UMC – locatie VUmc en Burgerkracht Limburg) gestart met de ontwikkeling van de verpleegkundige richtlijn onvrijwillige zorg. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met zorgverleners (beroepskrachten en mantelzorgers) en zorgvragers (bijvoorbeeld cliënten met dementie of een verstandelijke beperking). Het doel van deze richtlijn is om praktische handvaten te bieden om de toepassing van onvrijwillige zorg te voorkomen en/of te reduceren. De richtlijn zal zich richten op onvrijwillige zorg in de intra- en extramurale ouderenzorg en verstandelijk gehandicapten zorg.

Onvrijwillige zorg wordt door de Wet zorg en dwang (Wzd), die sinds 1 januari 2020 van kracht is, gedefinieerd als: zorg waartegen de cliënt of zijn vertegenwoordiger zich verzet. Het uitgangspunt van de Wzd is “Nee, Tenzij”. Dat betekent dat onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast.

Een belangrijk onderdeel van het ontwikkeltraject van de richtlijn is het ophalen en analyseren van ervaren (praktische) knelpunten m.b.t. het voorkomen en/of reduceren van de toepassing van onvrijwillige zorg. Om tot praktische handvaten te komen die specifiek zijn en gebruikt kunnen worden door de eindgebruiker van de richtlijn, willen wij o.a. door middel van deze vragenlijst achterhalen welke problemen u ervaart bij het voorkomen en/of reduceren van de toepassing van onvrijwillige zorg. .

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Voor vragen of meer informatie over de vragenlijst kunt u contact opnemen met Jules Willems (promovendus aan de Maastricht University) via jules.willems@maastrichtuniversity.nl

Vriendelijke groet,

Jules Willems MSc en Dr. Michel Bleijlevens