De kracht van de HBO verpleegkundige voor de kwaliteit van de ouderenzorg

14 December 2015

Rob Winkens (42) uit Brunssum werkt als HBO-VGG verpleegkundige binnen Cicero Zorggroep (Psychogeriatrische/gerontopsychiatrische zorgverlening intra-en extramuraal). 

Rob Winkens: ‘Verzorgingshuizen verdwijnen steeds meer en thuiszorg heeft de toekomst. Alleen mensen met een hogere zorgzwaarte, zoals dementie, komen nog terecht in verpleeghuizen. Niet alleen worden de cliënten daardoor interessanter, het zorgt er ook voor dat verpleegkundigen nieuwe taken en competenties moeten ontwikkelen. Ik ben ervan overtuigd dat het mede aan HBO-verpleegkundigen is om de sectorspecifieke zorgverlening te vernieuwen. Er zijn altijd inhoudsdeskundigen nodig om vernieuwingen door te voeren. Als HBO-verpleegkundige sta je met één been in de praktijk, terwijl je anderzijds druk nadenkt over beleidsmatige mogelijkheden. Dat is onze kracht!’ Lees meer >