Nieuwsbrief Waardigheid en Trots: kwaliteit meten vanuit cliëntperspectief

15 January 2019

In de nieuwsbrief van het Waardigheid en Trots Programma is een artikel verschenen over het gezamenlijke project van Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL): kwaliteit meten vanuit cliëntperspectief. Het idee is dat we in dit project een lerend AWO-ZL netwerk creëren dat de deelnemers handvatten biedt om vervolgens de kwaliteit van zorg in de eigen organisatie te verbeteren.

In de afgelopen maanden zijn binnen dit project 14 medewerkers uit de zorgorganisaties betrokken in een lerend netwerk, rondom de ontwikkeling, training en gebruik van de kwalitatieve methode ‘Ruimte voor Zorg’. In deze methode wordt het gesprek aangegaan met bewoners, diens familieleden en EVV’ers vanuit een waarderende benadering. De training zorgt ervoor dat medewerkers gecertificeerd worden om de methode toe te passen, wat kwaliteit van afname van het instrument garandeert. 

Lees hier het artikel op de Waardigheid en Trots website.

In het jubileummagazine van de AWO-ZL eind vorig jaar, is een reportage verschenen over deze Ruimte voor Zorg training. Lees hier deze reportage.