Nieuwsbrief 6 AWO

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 6 Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg

  
 
 
 

Symposium 21 nov 2014: 'Menswaardige zorg thuis: omgaan met uitdagingen in complexe zorgsituaties'

 
De vraag die centraal stond tijdens dit symposium: hoe moeten we handelen in deze transitie om menswaardige zorg thuis te bewaken? Mogelijk kunnen we de expertise vanuit de intramurale zorg in de wijk inzetten om in moeilijke situaties oplossingen te vinden.
read more

Aan het woord: drie beleidsmedewerkers van MeanderGroep Zuid-Limburg

Drie beleidsmedewerkers van MeanderGroep Zuid-Limburg, Nicole van den Ham, Claudia Steinbusch en Kyra Webers vertellen over hun ervaringen met het project om zelfredzaamheid thuis en mantelzorg 'nieuwe stijl' te bevorderen. Hoe hebben ze samen met andere zorgorganisaties een weg gevonden om ouderen en hun sociale netwerk meer eigen regie te geven?

read more

Wetenschapsdag Ouderenzorg op 14 januari 2015

 

Er wordt een symposium georganiseerd vanuit de landelijke netwerken ouderenzorg op 14 januari 2015 te Amsterdam. Gratis deelname voor alle partnerorganisaties van de Academische Werkplaats Ouderenzorg. De thema's zijn: dementie, beweging en zorginnovatie, diagnostiek en antibiotica resistentie.

read more

Uitbreiding Academische Werkplaats Ouderenzorg

 

De Academische Werkplaats Ouderenzorg is uitgebreid met twee zorgaanbieders Vivantes en Mosae Zorggroep. Het besluit tot uitbreiding is officieel in juli genomen, maar de partners werkten afgelopen jaren al in diverse projecten samen met de werkplaats. 

read more

Award voor onderzoek Esther Meesterberends

Op 28 augustus 2014 heeft Esther Meesterberends in Stockholm 'The European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) Novice Investigator Award' ontvangen voor haar onderzoek naar het verschil in voorkomen van decubitus in Duitse en Nederlandse verpleeghuizen.

read more

Films die recent vanuit de werkplaats geproduceerd zijn

 

Film over de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg geeft een kijkje in de keuken van de virtuele werkplaats. Film over ZonMW biedt een impressie van het symposium Tussen Weten en Doen (Maastricht, 20 juni 2014). Film over de Zorgboerderij stelt de vraag: Is wonen op een boerderij met 24-uurszorg een alternatief voor gewone verpleeghuiszorg voor ouderen met dementie.

read more

Gelukkig Kerstfeest en een gezond 2015

De medewerkers van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg wensen u een gelukkig kerstfeest en een gezond en succesvol 2015!

read more