Nieuwsbrief 29 | AWO-ZL

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 29 | Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg

  
 
 
 

Inhoud

  • Onderwijs in de realiteit: Met een been in de praktijk!
  • In een zorglandschap dat steeds sneller en ingrijpender verandert, is innoveren noodzaak
  • Van 'uurtje-factuurtje' naar voorspellen zorgbehoefte
  • ZELF: Zelfredzaamheid, Eigen regie, Levenskwaliteit & Functionaliteit
  • Start linking pin MBO
  • 'Zoek het uit! Praktijk en wetenschap dichter bij elkaar'
  • Voor in de agenda

Onderwijs in de realiteit: Met een been in de praktijk!

Aan interesse geen gebrek: ruim 40 geinteresseerden sloten aan bij de workshop 'Met een been in de maatschappelijke zorgpraktijk' tijdens het Zoek het uit congres van Vilans 10 februari. Samen met zes tweedejaars Maatschappelijke Zorg studenten getuigen Gilde Zorgcollege docenten Michael Maissan en Chantal Kleijsen over het experimentele hybride leren traject, dat ze samen ontwikkelden. 

Lees meer...

In een zorglandschap dat steeds sneller en ingrijpender verandert, is innoveren noodzaak

Frank Roost (28), geboren en getogen in Landgraaf maar momenteel woonachtig in Maastricht is sinds oktober 2019 linking pin naar de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg en projectleider innovatie bij Sevagram. 

"De motivatie is groot om, samen met Ramon Daniels (lector Zuyd Hogeschool), vanuit Sevagram linking pin te zijn naar de AWO-ZL. Dit heeft voornamelijk te maken met het missen van een goede brug tussen wetenschappelijk onderzoek en werkzaamheden op de werkvloer en vice versa. Voor Sevagram is het in mijn ogen belangrijk dat de nieuwste inzichten daadwerkelijk worden geimplementeerd op de werkvloer en voor de AWO-ZL is het belangrijk dat wetenschappelijk onderzoek een permanente plaats krijgt binnen zorgorganisaties zoals Sevagram om goed in te kunnen spelen op vragen vanuit de praktijk."

Lees meer...

Van 'uurtje-factuurtje' naar voorspellen zorgbehoefte

Het financieren van wijkverpleging op basis van de rechtstreeks geleverde diensten - het zogenaamde 'uurtje-factuurtje' model -  stimuleert zorgverleners om veel zorg te leveren. Een mogelijke alternatieve manier van financiering van zorg is via een 'case-mix' model. In dat model worden clienten op basis van persoonlijke kenmerken ingedeeld in hierarchische groepen met een relatief homogeen zorggebruik. De kosten, en daarmee het vergoede bedrag aan zorg, is voor alle clienten in eenzelfde groep gelijk.

Maar... op basis van welke kenmerken deel je clienten in groepen in, zodat de hoeveelheid benodigde zorg binnen de groep ongeveer gelijk is? Anne van den Bulck en collega's bevroegen hierover ruim duizend wijkverpleegkundigen en verpleegkundigen in de wijk.

Lees meer...

ZELF: Zelfredzaamheid, Eigen regie, Levenskwaliteit & Functionaliteit

Binnen afdeling 'Lelie' van Expertisecentrum Luckerheide rolt William Valkenburg, werkzaam als geriatrie fysiotherapeut bij MeanderGroep Zuid-Limburg, samen met onderzoeker Stan Vluggen van de Universiteit Maastricht, de 'ZELF' interventie uit. ZELF staat voor Zelfredzaamheid, Eigen regie, Levenskwaliteit & Functionaliteit.

De interventie is erop gericht dat medewerkers tijdens hun werk zelfredzaamheid stimuleren bij ouderen. In januari vond de kick-off plaats en eind mei wordt het proefproject, bestaande uit het volgen van 4 workshop en een boostersessie, geevalueerd. 

Lees meer...

Start linking pin MBO

Vanaf maart versterkt dr. Petra Erkens als universitair docent en linking pin de AWO-ZL.

Zij zal vanuit de UM de linking pin rol richting het MBO (VISTA college en Gilde Zorgcollege) gaan vervullen. Petra werkte hiervoor bij Zuyd Hogeschool als docent Verpleegkunde en binnen het lectoraat Wijkgerichte Zorg.

 


'Zoek het uit! Praktijk en wetenschap dichter bij elkaar'

Hoe zorgen we ervoor dat de kennis en know how van de wetenschap de zorgpraktijk bereikt? En hoe kunnen de twee sectoren beter samenwerken? Daar draaide het om op 10 februari bij het congres 'Zoek het uit!' in Nieuwegein. Organisator Vilans mocht rekenen op een flinke inzet vanuit de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg. We verzorgden maar liefst zes workshops!

- Reablement, het nieuwe toverwoord in de ouderenzorg? (Silke Metzelthin, Stan Vluggen)
- Met een been in de praktijk (Bram de Boer, Michael Maissan, Chantal Kleijsen, 6 studenten Gilde) - lees hier het verslag
- Leren en verbeteren binnen het zorgteam: hoe kunnen kwaliteitsgegevens jou hierbij helpen? (Irma Everink, Jolanda van Haastregt)
- Onvrijwillige zorg in de thuissituatie: verminderen en voorkomen (Angela Mengelers) - lees hier het verslag
- Text-mining: analyse van grote hoeveelheden tekst bij het in kaart brengen van de kwaliteit van zorg (Sil Aarts)
- Jos Schols interviewde Theo van Uum - lees hier het verslag

Lees hier meer over het congres

Voor in de agenda: SANO Wetenschapsdag

De zes Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO) waar de AWO-ZL deel van uitmaakt, organiseren jaarlijks een Wetenschapsdag. De organisatie is per toerbeurt in handen van een van de netwerken. In 2020 vindt de Wetenschapsdag plaats op 14 mei bij de academische werkplaats ouderen TRANZO in Tilburg. De SANO Wetenschapsdag is bedoeld voor onderzoekers en professionals verbonden aan elk van deze netwerken.

Vanuit de AWO-ZL zullen er 4 sessies verzorgd worden:

- Blijf Actief Thuis (Silke Metzelthin)
- VR brillen in het onderwijs (Nynke de Jong)
- Innovatieve zorgconcepten (Bram de Boer)
- Implementatie (Judith Urlings)