Nieuwsbrief 28 | nov/dec 2019

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 28 Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg | nov/dec 2019

  
 
 
 

Inhoud

  • De AWO-ZL introduceert nieuw logo
  • Weer een geslaagd AWO-ZL symposium
  • Ruimte voor Zorg meet voor het tweede jaar op rij kwaliteit van zorg vanuit client perspectief
  • Zorg voor het levenseinde bij mensen met dementie: kan het beter?
  • Als wetenschapper heb je geen beroep, maar ben je je beroep
  • AWO-ZL: een duurzaam model
  • Happy Holidays

De AWO-ZL introduceert nieuw logo

De afgelopen 20 jaar is de AWO-ZL flink gegroeid en daar zijn we trots op! We groeien nog steeds. Graag willen we een frisse wind door de AWO-ZL laten waaien en onze herkenbaarheid vergroten, een netwerk zijn waar mensen zich onderdeel van voelen. Daarom vernieuwen we onze huisstijl en dat begint met een nieuw logo dat recht doet aan alle partners en betrokkenen!

Bekijk hier de onthulling van het logo

Weer een geslaagd AWO-ZL symposium

Op vrijdag 29 november vond het jaarlijks symposium van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg plaats. Dit jaar waren we te gast bij Zuyd Hogeschool voor een namiddag rond het thema "Dilemma's in de zorg voor mensen met dementie".  Ruim 150 medewerkers verbonden aan de partnerinstellingen van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg konden een plekje bemachtigen voor dit middagsymposium. 

Lees meer

Ruimte voor Zorg meet voor het tweede jaar op rij kwaliteit van zorg vanuit client perspectief

Dit jaar zijn er in oktober en november weer 14 collega's uit onze 7 partner zorgorganisaties getraind en gecertificeerd om met de Ruimte voor Zorg methode de ervaren kwaliteit vanuit clientperspectief van de zorg in het verpleeghuis te meten. Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg verplicht zorgaanbieders om regelmatig metingen uit te voeren om de kwaliteit van zorg op te volgen. In november zijn de metingen van dit jaar gelijk gestart en deze zullen eind december afgerond worden.  

Lees meer

Zorg voor het levenseinde bij mensen met dementie: kan het beter?

Uit onderzoek blijkt dat slechts de helft van de naasten van een persoon met dementie vindt dat zijn of haar naaste vredig is overleden binnen de verpleeghuiszorg. Promovenda Sascha Bolt vermoedt dat deze negatieve blik op het overlijden mede gevormd wordt door negatieve zorg ervaringen die naasten opdoen tijdens zorg aan het levenseinde. Om dit vermoeden te testen, onderzocht zij de ervaringen met zorg in de laatste levensfase van ruim 250 naasten van een recent overleden persoon met dementie. De resultaten van dit onderzoek werden recent gepubliceerd in het Journal of the American Medical Doctors Association. 23 januari  wordt een symposium georganiseerd rondom het thema levenseinde bij mensen met dementie. 

Lees meer

Als wetenschapper heb je geen beroep, maar ben je je beroep

"Kijken waar iedereen naar kijkt en toch zien wat anderen misschien niet zien. Daar ligt de basis voor mijn wetenschappelijke blik." Deze mooie worden sprak Sandra Zwakhalen op 14 december 2018 tijdens haar oratie om haar ambt als hoogleraar officieel te aanvaarden. Laten we eens kijken hoe het er een jaar later voor staat.

Lees meer

AWO-ZL: een duurzaam model

Onlangs werd in het wetenschappelijke tijdschrift The Journal of Nutrion, Health & Aging een artikel gepubliceerd over de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg genaamd "The Living Lab in Ageing and Long-Term Care: a sustainable model for translational research improving quality of life, quality of care and quality of work." Het artikel geeft inzicht in de structuur en het onderzoek van de AWO-ZL. Het is mooi om te zien dat het model van onze AWO-ZL internationaal wordt erkend middels deze publicatie. Inmiddels is in Engeland ook een academische werkplaats ogpericht naar het model van de AWO-ZL en worden er in Oostenrijk, Duitsland en USA voorbereidingen getroffen datzelfde te doen. 

Lees hier het Engelstalige artikel

Happy Holidays

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2020.