Nieuwsbrief 26 | jul/aug 2019

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 26 Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid Limburg | jul/aug 2019

  
 
 
 

Inhoudsopgave

  • SAVE THE DATE: Symposium AWO-ZL (voor medewerkers)
  • Zuid-Limburg betrekt ouderen en jongeren bij verbetering ouderenzorg
  • AWO-ZL Clientenraden onmisbare factor
  • Linking pin vanuit de zorgorganisatie: Charlotte Gijzen
  • Technologie in de ouderenzorg
  • Inzet en positionering van verpleegkundigen in verpleeghuizen
  • Ontwikkeling landelijke (verpleegkundige) richtlijn onvrijwillige zorg
  • Workshop "LPZ - Veel meer dan alleen data verzamelen"
  • Een fijne zomer gewenst!

SAVE THE DATE: Symposium AWO-ZL (voor medewerkers)

Vrijdag 29 november 2019 vindt het jaarlijkse symposium voor medewerkers van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg plaats. Elk jaar is een andere partner aan de beurt om het symposium te organiseren. Dit jaar stelt Zuyd Hogeschool haar deuren open.


Zuid-Limburg betrekt ouderen en jongeren bij verbetering ouderenzorg

Om de verpleeghuiszorg te verbeteren is het ontwikkelen, verspreiden en toepassen van wetenschappelijke kennis over die zorg van groot belang. Daarom krijgen zes academische werkplaatsen ouderenzorg structurele financiering om onderzoek uit te voeren, samen met de zorgpraktijk en het onderwijs. De multidisciplinaire Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg was de allereerste academische werkplaats ouderenzorg van Nederland.

Lees meer...

AWO-ZL Clientenraden onmisbare factor

Afgevaardigde leden van de centrale clientenraden van de zorgorganisaties binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL), leden van het LOC (landelijke organisatie clientenraden), Katholieke Bond Ouderen Limburg en Raad van Ouderen; al deze mensen zijn onmisbaar in het AWO-ZL netwerk.

Lees meer...  

Linking pin vanuit de zorgorganisatie: Charlotte Gijzen

De linking pin vormt de brug tussen wetenschap en praktijk, initieert en coordineert onderzoek en onderwijsactiviteiten. Om deze werkwijze te versterken is de AWO-ZL onlangs begonnen met wederkerige linking pins

Lees meer...

Technologie in de ouderenzorg

In 2019 is de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) gestart met de Kerngroep Zorgtechnologie. De missie en ambitie van de Kerngroep is om de inzet van nieuwe zorgtechnologie in de zorgpraktijk te versnellen en bestaat uit een vertegenwoordiging van Zuyd Hogeschool, Universiteit Maastricht en de 7 AWO-zorgorganisaties

Lees meer...

Inzet en positionering van verpleegkundigen in verpleeghuizen

Iedere zorgorganisatie ziet de inzet van verpleegkundigen als een meerwaarde en toch is de inzet en het 'binden en boeien' van verpleegkundigen niet zonder meer succesvol. Vanuit de VARs/PARs (verpleegkundige/professionele adviesraden) binnen organisaties onderdeel van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) werd geconstateerd dat er een gedeelde belangstelling is voor dit thema: 'Inzet en positionering van verpleegkundigen in verpleeghuizen'. 

Lees meer...

Ontwikkeling landelijke (verpleegkundige) richtlijn onvrijwillige zorg

Het thema onvrijwillige zorg staat op dit moment hoog op de agenda van zorgorganisaties, beleidsmakers en de overheid. Op verzoek van ZonMw en V&VN start de AWO-ZL in november 2019 onder leiding van dr. Michel Bleijlevens aan de ontwikkeling van een landelijke (verpleegkundige) richtlijn onvrijwillige zorg.

Lees meer...

Workshop "LPZ - Veel meer dan alleen data verzamelen"

De Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ) nodigt u uit voor een workshop op donderdag 12 september 2019.

Lees meer...

Een fijne zomer gewenst!

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg wenst u een fijne zomer!