Nieuwsbrief 24 | maart/april 2019

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 24 Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg | maart/april 2019

  
 
 
 

Inhoudsopgave

  • NICHE-Leeds kopie van de AWO-ZL
  • 'Niet praten over ouderen, maar met ouderen'
  • Valorisatieprijs voor Theresa Thoma-Lurken
  • Nieuwe AWO-ZL projecten
  • Informatieve factsheet over het versterken van zelfredzaamheid binnen de thuiszorg: Blijf Actief Thuis
  • Nieuwsbrief Waardigheid en Trots: kwaliteit meten vanuit clientperspectief

NICHE-Leeds kopie van de AWO-ZL

18 t/m 21 maart jongstleden werd de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) bezocht door medewerkers van Leeds University en van diverse zorgorganisaties uit Leeds. Daar is namelijk onder de naam NICHE een Academische Werkplaats Ouderenzorg gestart naar de kopie van de AWO-ZL. NICHE staat voor Nurturing Innovation in Care Home Excellence in Leeds (NICHE-Leeds).

LEES MEER

'Niet praten over ouderen, maar met ouderen'

Laten we wel wezen, ouderen hebben de toekomst. In 2040 zal ruim 4 miljoen van de Nederlanders 65+ zijn, dat is 26% van onze bevolking. Een belangrijk uitgangspunt van het Pact voor de Ouderenzorg is om met ouderen te praten in plaats van over ouderen. Op basis van dit uitgangspunt is er in oktober 2018 door de minister van VWS, Hugo de Jonge, de Raad van Ouderen opgericht.

LEES MEER

Valorisatieprijs voor Theresa Thoma-Lurken

Dr. Theresa Thoma-Lurken enorm blij en zeer vereerd met valorisatieprijs uitgereikt door de voorzitter CvB prof. dr. Martin Paul (foto) voor onderzoek besluitvormingsondersteunende app voor wijkverpleegkundigen.

LEES MEER

Nieuwe AWO-ZL projecten

Binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) zijn twee nieuwe projecten gestart en vanaf juli komt er daar nog eentje bij. Wat gaan we in deze projecten doen?

LEES MEER

Informatieve factsheet over het versterken van zelfredzaamheid binnen de thuiszorg: Blijf Actief Thuis

Bewegen is belangrijk voor het behoud van het dagelijks functioneren. Toch bewegen veel ouderen te weinig. Thuiszorgmedewerkers kunnen ouderen tijdens de zorg stimuleren om dagelijkse activiteiten zo zelfstandig mogelijk uit te voeren, in plaats van deze handelingen over te nemen. 

LEES MEER

Nieuwsbrief Waardigheid en Trots: kwaliteit meten vanuit clientperspectief

In de nieuwsbrief van het Waardigheid en Trots Programma is een artikel verschenen over het gezamenlijke project van Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL): kwaliteit meten vanuit clientperspectief. Het idee is dat we in dit project een lerend AWO-ZL netwerk creeren dat de deelnemers handvatten biedt om vervolgens de kwaliteit van zorg in de eigen organisatie te verbeteren.

LEES MEER