Nieuwe AWO-ZL projecten

22 March 2019

Binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) zijn twee nieuwe projecten gestart en vanaf juli komt er daar nog eentje bij. Wat gaan we in deze projecten doen?

Het eerste project is Trans-senior, een groot Europees project waarin wordt onderzocht hoe transities in de ouderenzorg voorkomen en verbeterd kunnen worden. Hierop werken 13 promovendi, waarvan er drie vanuit de AWO-ZL onderzoek zullen doen. Zij zullen zich richten op de deelprojecten:

  • innovatie in de transitie van thuis naar het verpleeghuis voor mensen met dementie;
  • faciliterende en belemmerende factoren identificeren bij het doorvoeren van verandering binnen de transitiezorg voor ouderen;
  • interventie ontwikkelen om langer thuis te blijven wonen.

Lees hier meer over het Trans-senior project.

Daarnaast is het LINC project gestart. Deze afkorting staat voor de aanpak die ze binnen dit project gaan ontwikkelen en evalueren: de 'Learning Innovation Nurses Climate' aanpak. Hierbij wordt de kwaliteit van zorg geoptimaliseerd door middel van een duurzaam en systematisch leer- en verbeterklimaat voor V&V teams (verpleegkundigen en verzorgenden). Dit project wordt uitgevoerd binnen de thuiszorg en de verpleeghuiszorg.

Lees hier meer over het LINC project.

In juli start het Leren en Verbeteren project. Hierin gaan zorgorganisaties leren en verbeteren vanuit partnerschap in de zorg. Cliënten, hun naasten, cliëntvertegenwoordigers en zorgverleners, gaan gezamenlijk met bestuurders, onderzoekers en docenten (MBO, HBO, WO) een open leer- en verbeterklimaat creëren in verpleeghuizen, gericht op zowel de cliënt als zorgverlener. De primaire doelstelling is zowel verbetering van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening vanuit het perspectief van cliënten en hun naasten als verbetering van de kwaliteit van het werk voor zorgverleners.

Lees hier meer over het Leren en Verbeteren project.