19 December
2019

Op vrijdag 29 november vond het jaarlijks symposium van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg plaats.

De middag werd op zeer pakkende wijze geopend door een voor de gelegenheid gevormde toneelgroep.

19 December
2019

De medewerkers van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg wensen u fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2020.

16 December
2019

Recent heeft Gilde Zorgcollege zich aangesloten bij de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL).

10 December
2019

Dr. Hilde Verbeek, universitair hoofddocent en vice-voorzitter van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid- Limburg, is benoemd tot lid van De Jonge Akademie.

29 November
2019

Afgelopen 29 november vond het jaarlijkse symposium plaats van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) met als thema ervaren dilemma’s in de zorg voor ouderen met dementie.

11 October
2019

Vanaf 1 oktober is Irma Everink, postdoctoraal onderzoeker binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg en projectleider LPZ, gestart als linking pin bij Envida.

11 October
2019

Brittany DeGraves, bachelor Nursing Honours Student van de Universiteit van Alberta in Canada, heeft afgelopen zomer gewerkt voor de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg als Internationa

11 October
2019

De Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ) is een jaarlijks terugkerende onafhankelijke meting van zorgkwaliteit in de Nederlandse gezondheidszorg.

11 October
2019

Wat betekent de inzet van technologie voor de zorgorganisaties en hoe kunnen wij zorgen dat technologie ook werkelijk ‘landt’ op de werkvloer en resultaten oplevert?

11 October
2019

In de praktijk denkt men bij ‘leren’ nog vaak aan een klassieke opleiding en bijscholing.

Pages