21 September
2018

Ruud Kempen and Anne van der Vorst were invited to attend the “Second International Scientific Kock Symposium Aetiology and Prevention in Musculoskeletal and Neurodegenerative Diseases” tha

20 September
2018

Op 19 september 2018 promoveerde Theresa Thoma-Lürken op haar proefschrift 'Innovating Long-Term Care for Older People; Development and Evaluation of a Decision Support App for Formal Caregivers in

Dit onderzoek was gericht op het verkrijgen van een overzicht van potentieel arbeidsbesparende en kwaliteitsverbeterende innovaties die ontwikkeld en/of toegepast worden binnen de Limburgse verpleg

19 September
2018
Theresa Thoma-Lürken will defend her PhD dissertation Wednesday, 19 September 2018 at 14:00 hrs at the Auditorium of the Maastricht University (Minderbroedersberg 4-6, Maastricht).
19 September
2018

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg is nu ook te vinden op Facebook en

17 September
2018

Palliatieve zorg bij mensen met dementie is complex en bij deze zorg zijn veel verschillende professionals betrokken.

12 September
2018

Iedereen is een vat vol verhalen.

Ieder jaar is er een module bij de Universiteit Maastricht voor 2e jaars bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen. Deze module heet Adoptie van een Burgerinitiatief en/of patiëntenvereniging.

06 September
2018

Op 27 september aanstaande vindt het symposium van de Seniorenraad Kerkrade 2018 plaats: “Vitaal oud worden? Dat kan in Kerkrade!”. Aanleiding is het 25 jarig bestaan van de Seniorenraad.

De Academische Werkplaats Ouderenzorg is sponsor van dit symposium.

05 September
2018

Zorg in de laatste levensfase bij mensen met dementie en hun naasten is zeer complex. Er is soms weinig specifieke kennis bij zorgverleners en gebrek aan goede communicatie.

04 September
2018

Afgelopen maand stond er in Meander`s een artikel over het project van Mirre den Ouden.

03 September
2018

Om studenten Gezondheidswetenschappen voor te bereiden op hun toekomstig beroep, is het belangrijk dat ze theoretische inzichten kunnen toepassen in de praktijk.

Pages