20 November
2018

In oktober en november heeft de training ‘Ruimte voor zorg’ plaatsgevonden onder medewerkers van zes van onze zorgpartners. Elke zorginstelling was vertegenwoordigd door twee of drie medewerkers.

De training ‘Ruimte voor zorg’ staat in het teken van het leren voeren van zogenoemde ‘driehoeksgesprekken’.

30 October
2018

Afgelopen dinsdag 23 oktober jl.

25 October
2018

Het Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek organiseert een themabijeenkomst over Palliatieve zorg en dementie.

Datum en tijd: Donderdag 15 november van 18.30 uur- 21.00 uur

17 October
2018

De AWO is begin 2017 het project ‘Meten van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg vanuit het bewonersperspectief’ gestart.

Wij willen de ervaren kwaliteit van de verpleeghuiszorg op een andere manier gaan meten door af te stappen van standaard vragenlijsten en de ruimte te geven om de dialoog aan te gaan. 

05 October
2018

Op 4 oktober promoveerde Mirre den Ouden op haar proefschrift 'Every step counts. Daily activities of nursing home residents and the role of nursing staff.’

Dit onderzoek was gericht op het verkrijgen van inzicht in de dagelijkse activiteiten van verpleeghuisbewoners en de rol van verpleegkundigen en verzorgenden bij deze activiteiten.

24 September
2018
24 September
2018

24 september ondertekenden Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool, Gilde Zorgcollege en zeven Limburgse zorginstellingen (MeanderGroep, Mosae Zorggroep, Cicero Zorggroep, Vivantes, Envida, Zuyder

21 September
2018

Ruud Kempen and Anne van der Vorst were invited to attend the “Second International Scientific Kock Symposium Aetiology and Prevention in Musculoskeletal and Neurodegenerative Diseases” tha

20 September
2018

Op 19 september 2018 promoveerde Theresa Thoma-Lürken op haar proefschrift 'Innovating Long-Term Care for Older People; Development and Evaluation of a Decision Support App for Formal Caregivers in

Dit onderzoek was gericht op het verkrijgen van een overzicht van potentieel arbeidsbesparende en kwaliteitsverbeterende innovaties die ontwikkeld en/of toegepast worden binnen de Limburgse verpleg

19 September
2018

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg is nu ook te vinden op Facebook en

Pages