16 August
2018
The World Health Organisation (WHO) is so impressed by ‘Senior Friendly Communities’ that it has recently labelled the cross-border project for seniors in the Euregio Meuse-Rhine as a “Be
24 July
2018

Het aantal ouderen neemt in rap tempo toe en de zorg voor deze ouderen wordt steeds complexer. De behoefte aan hbo-verpleegkundigen is dus groot.

19 July
2018

DEDICATED is een 4 jaar durend onderzoeks- en implementatieproject, waarmee in september 2017 een vliegende start is gemaakt.

03 July
2018

Betere zorg voor onze ouderen van morgen begint bij onze zorgstudenten van vandaag; de verzorgenden en verplegenden in het mbo.

30 June
2018

Steeds meer thuiszorgmedewerkers van Meander volgen het scholingsprogramma ‘Blijf Actief Thuis’, dat door de onderzoekers van de Academische Werkplaats Ouderenzorg (AWO) in samenwerking met de prak

Deze vragen werden beantwoord in de Meander`s van afgelopen maand.

28 June
2018
De LPZ blijft ook voortbestaan na de pensionering van Ruud Halfens. Daarvoor heeft hij immers een hechte basis geschapen.
23 June
2018

De Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ), de jaarlijks terugkerende meting van zorgkwaliteit in zorginstellingen, wordt sinds 2015 ook in Engelse verpleeghuizen gebruikt.

20 June
2018

Tussen Weten en Doen stimuleert verpleegkundigen om praktisch onderzoek te doen waar collega’s in de praktijk veel aan hebben.

Jan Hamers: 'De zorg veranderen kan erg uitdagend zijn.'

13 June
2018

Structurele financiering voor kennisontwikkeling ouderenzorg

08 June
2018

In de 29e editie van Mediator (het online relatiemagazine van ZonMw) is een artikel gepubliceerd over het wonen op een zorgboerderij

Het aantal zorgboerderijen is de afgelopen jaren fors gegroeid.

Pages