10 December
2019

Dr. Hilde Verbeek, universitair hoofddocent en vice-voorzitter van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid- Limburg, is benoemd tot lid van De Jonge Akademie.

29 November
2019

Afgelopen 29 november vond het jaarlijkse symposium plaats van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) met als thema ervaren dilemma’s in de zorg voor ouderen met dementie.

11 October
2019

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg is de afgelopen jaren flink gegroeid. Dat is een goed teken natuurlijk.

11 October
2019

Vanaf 1 oktober is Irma Everink, postdoctoraal onderzoeker binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg en projectleider LPZ, gestart als linking pin bij Envida.

11 October
2019

In de praktijk denkt men bij ‘leren’ nog vaak aan een klassieke opleiding en bijscholing.

11 October
2019

Brittany DeGraves, bachelor Nursing Honours Student van de Universiteit van Alberta in Canada, heeft afgelopen zomer gewerkt voor de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg als Internationa

11 October
2019

De Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ) is een jaarlijks terugkerende onafhankelijke meting van zorgkwaliteit in de Nederlandse gezondheidszorg.

11 October
2019

Wat betekent de inzet van technologie voor de zorgorganisaties en hoe kunnen wij zorgen dat technologie ook werkelijk ‘landt’ op de werkvloer en resultaten oplevert?

08 October
2019

Wassen, aankleden, voeden, mobiliseren, communiceren. Ze maken deel uit van verpleegkundige basiszorg, al eeuwenlang. Toch is er heel weinig bekend over hoe je dat effectief doet.

01 October
2019

De AWO-ZL is begin 2017 het project ‘Meten van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg vanuit het bewonersperspectief’ gestart.

Pages