15 May
2020

Ook in de thuiszorg worden medewerkers dagelijks geconfronteerd de gevolgen van Corona.

15 May
2020

Sinds maandag 11 mei jongstleden worden weer bezoekers onder strikte voorwaarden toegelaten in 26 verpleeghuizen in Nederland.

15 May
2020

Door het Coronavirus (COVID-19) is de druk op de ouderenzorg in thuiszorg en verpleeghuizen heel groot.

11 May
2020

Per 1 mei 2020 is prof. Jos Schols, hoogleraar ouderengeneeskunde aan de UM, benoemd tot visiting professor aan de Vrije Universiteit Brussel. 

22 April
2020

Het smartglass project van AWO-ZL Kerngroep Zorgtechnologie raakt in een stroomversnelling door de corona crisis. 

19 March
2020

Wij zoeken mensen die in geval van nood willen meehelpen in de zorg voor ouderen in Zuid-Limburg. 

Aanmelden als hul

04 March
2020

SANO Wetenschapsdag

04 March
2020

Vanaf maart versterkt dr. Petra Erkens als universitair docent en linking pin de AWO-ZL.

04 March
2020

Aan interesse geen gebrek: ruim 40 geïnteresseerden sloten aan bij de workshop ‘Met één been in de maatschappelijke zorgpraktijk’ tijdens het Zoek het uit congres van Vilans 10 februari.

04 March
2020

Anne van den Bulck en collega’s publiceerden onlangs resultaten van hun onderzoek naar de bekostiging van de wijkverpleging in van den Bulck, A. O., Metzelthin, S. F., Elissen, A.

Pages