17 September
2019

Lees hier de Engels blog gepubliceerd op East

23 July
2019

Afgevaardigde leden van de centrale cliëntenraden van de zorgorganisaties binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL), leden van het LOC (landelijke organisatie cliëntenraden

23 July
2019

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) werkt vanaf het ontstaan met wetenschappelijke linking pins.

23 July
2019

Iedere zorgorganisatie ziet de inzet van verpleegkundigen als een meerwaarde en toch is de inzet en het ‘binden en boeien’ van verpleegkundigen niet zonder meer succesvol.

23 July
2019

De Wet zorg en dwang gaat volgens de planning op 1 januari 2020 in.

23 July
2019

In 2019 is de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) gestart met de Kerngroep Zorgtechnologie.

17 July
2019

"Een wetenschapper? Dat is iemand met veel krulletjes..."

"Iemand die achter een bureau zit en dingen bedenkt."

26 June
2019

De Academische Werkplaats Ouderen Zuid-Limburg is een duurzaam samenwerkingsverband tussen zeven grote zorgorganisaties, Gilde Zorgcollege, VISTA College, Zuyd Hogeschool en de Universiteit Maastri

12 June
2019

In het kader van de structurele financiering vanuit VWS hebben ZonMw en VWS aan alle 6 academische netwerken ouderenzorg een werkbezoek gebracht.

De visit vond plaats bij MeanderGroep, locatie Luckerheide waar ze een rondleiding kregen door Leo Meijer en collega’s van Meander en vanuit verschillende perspectieven meegenomen zijn in de AWO-ZL

Pages