22 July
2020

Ouderen met een complexe zorgvraag die in het verpleeghuis wonen krijgen steeds vaker te maken met verhuizingen, al dan niet vrijwillig.

13 July
2020

Wijkverpleegkundigen hebben in de COVID-19 periode veelal een andere rolinvulling ervaren.

13 July
2020

Vanaf maandag 11 mei werd er in 26 verpleeghuizen in Nederland weer beperkt bezoek mogelijk. Op proef, en onder strenge voorwaarden.

13 July
2020

Waar sommige zaken tot stilstand kwamen ten tijde van de coronacrisis, zoals onze onderzoeksactiviteiten binnen de verpleeghuizen, kwamen anderen in een stroomversnelling.

13 July
2020

Ook voor VISTA college heeft de coronacrisis gezorgd voor een versnelde vorm van digitaal onderwijs. “Online onderwijs stond al langer op de planning maar kwam nooit echt helemaal van de grond.

13 July
2020

Sinds 25 mei is bezoek toegestaan op alle verpleeghuislocaties die op vrijwillige basis aan de verruiming willen deelnemen en aan de gestelde voorwaarden kunnen voldoen.

13 July
2020

Eind maart startte het project ‘Text-mining in de zorg: het in kaart brengen van kwaliteit in de langdurige ouderenzorg’ binnen de AWO-ZL.

01 July
2020

Het jaarlijkse AWO-ZL symposium voor onderzoekers, medewerkers, docenten en studenten in november is in overleg met de bestuurders van de partners geannuleerd.

25 June
2020

Samenvatting advies (onderaan ook als PDF te downloaden):

Pages