23 July
2019

In 2019 is de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) gestart met de Kerngroep Zorgtechnologie.

23 July
2019

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) werkt vanaf het ontstaan met wetenschappelijke linking pins.

23 July
2019

Afgevaardigde leden van de centrale cliëntenraden van de zorgorganisaties binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL), leden van het LOC (landelijke organisatie cliëntenraden

17 July
2019

"Een wetenschapper? Dat is iemand met veel krulletjes..."

"Iemand die achter een bureau zit en dingen bedenkt."

26 June
2019

De Academische Werkplaats Ouderen Zuid-Limburg is een duurzaam samenwerkingsverband tussen zeven grote zorgorganisaties, Gilde Zorgcollege, VISTA College, Zuyd Hogeschool en de Universiteit Maastri

12 June
2019

Onderwijs en praktijk nog beter op elkaar aan te laten sluiten. Dat is het doel van het hybride leertraject dat het Gilde Zorgcollege en Proteion woensdag 24 april samen zijn gestart.

Michael Maissan, seniorinstructeur bij het Gilde Zorgcollege, ontwikkelde deze vorm van vernieuwend onderwijs samen met zijn collega Chantal Kleijsen omdat zij willen onderzoeken of deze manier van

12 June
2019

Kwaliteitsmetingen, je kent het misschien wel. De lange vragenlijsten die je moet invullen met cijfers van 0-10 of de vraag ‘hoe groot is de kans dat u ons aanbeveelt bij…?’.

Narratief meten sluit aan bij relatiegerichte zorg omdat je op zoek gaat naar de diepere laag in hoe de zorg wordt ervaren en daardoor verbeterpunten inzichtelijk krijgt die met een vragenlijst wel

12 June
2019

In het kader van de structurele financiering vanuit VWS hebben ZonMw en VWS aan alle 6 academische netwerken ouderenzorg een werkbezoek gebracht.

De visit vond plaats bij MeanderGroep, locatie Luckerheide waar ze een rondleiding kregen door Leo Meijer en collega’s van Meander en vanuit verschillende perspectieven meegenomen zijn in de AWO-ZL

12 June
2019

Wij zijn er al op ingesteld in ons kikkerlandje dat het aantal ouderen in onze samenleving de komende jaren toeneemt.

Van 29 april tot 1 mei vond de LOTUS workshop (Improving care in Long-Term Care Institutions in Brazil and Europe through Collaboration and Research) plaats in Botucatu, Brazilië.

Pages