19 July
2018

DEDICATED is een 4 jaar durend onderzoeks- en implementatieproject, waarmee in september 2017 een vliegende start is gemaakt.

03 July
2018

Betere zorg voor onze ouderen van morgen begint bij onze zorgstudenten van vandaag; de verzorgenden en verplegenden in het mbo.

30 June
2018

Steeds meer thuiszorgmedewerkers van Meander volgen het scholingsprogramma ‘Blijf Actief Thuis’, dat door de onderzoekers van de Academische Werkplaats Ouderenzorg (AWO) in samenwerking met de prak

Deze vragen werden beantwoord in de Meander`s van afgelopen maand.

28 June
2018
De LPZ blijft ook voortbestaan na de pensionering van Ruud Halfens. Daarvoor heeft hij immers een hechte basis geschapen.
23 June
2018

De Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ), de jaarlijks terugkerende meting van zorgkwaliteit in zorginstellingen, wordt sinds 2015 ook in Engelse verpleeghuizen gebruikt.

20 June
2018

Tussen Weten en Doen stimuleert verpleegkundigen om praktisch onderzoek te doen waar collega’s in de praktijk veel aan hebben.

Jan Hamers: 'De zorg veranderen kan erg uitdagend zijn.'

13 June
2018

Structurele financiering voor kennisontwikkeling ouderenzorg

08 June
2018

In de 29e editie van Mediator (het online relatiemagazine van ZonMw) is een artikel gepubliceerd over het wonen op een zorgboerderij

Het aantal zorgboerderijen is de afgelopen jaren fors gegroeid.

04 June
2018

De wensen en behoeften van cliënten en naasten voorop stellen, steeds opnieuw. Daarnaast zorgmedewerkers hier aan laten bijdragen vanuit hun eigen waarden.

15 May
2018

Afgelopen maand is in het blad Zuyderland & Science een interview geplaatst met Judith Meijers, verpleegkundige en senior beleidsadviseur bij Zuyderland en daarnaast universitair docent bij de

Pages