13 July
2020

Eind maart startte het project ‘Text-mining in de zorg: het in kaart brengen van kwaliteit in de langdurige ouderenzorg’ binnen de AWO-ZL.

13 July
2020

Wijkverpleegkundigen hebben in de COVID-19 periode veelal een andere rolinvulling ervaren.

13 July
2020

Ook voor VISTA college heeft de coronacrisis gezorgd voor een versnelde vorm van digitaal onderwijs. “Online onderwijs stond al langer op de planning maar kwam nooit echt helemaal van de grond.

01 July
2020

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg wenst u een fijne zomer!

01 July
2020

Het jaarlijkse AWO-ZL symposium voor onderzoekers, medewerkers, docenten en studenten in november is in overleg met de bestuurders van de partners geannuleerd.

25 June
2020

Samenvatting advies (onderaan ook als PDF te downloaden):

10 June
2020

Artikel in de Limburger over de online onderwijssessie die Judith Meijers en Nynke de Jong vorige week met experts Joris De Lange, Ramzi Oulad Lmaroudia en Chandni Khemai hebben gegeven aan de stud

09 June
2020

Sinds maandag 11 mei jongstleden worden weer bezoekers onder strikte voorwaarden toegelaten in 26 verpleeghuizen in Nederland na de sluiting vanwege corona.

01 June
2020

Van 1998 tot nu hebben vele ouderen, hun naasten, medewerkers, bestuurders, onderzoekers en docenten bijgedragen aan het goede werk dat in en vanuit de AWO-ZL verzet wordt.

Pages