07 December
2011

NRC 7 december 2010: Kleine woongemeenschappen voor dementerenden worden gewaardeerd, maar voor de bewoners zelf maakt het weinig verschil.

Pages